Materialenbank

Op zoek naar kennis over een bepaald onderwerp? In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en ander materiaal over uiteenlopende onderwijsinhoudelijke thema’s. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.
1033 documenten gevonden

Van begeleiding naar coaching (BBD dec 2006)

Wanneer het gaat om het begeleiden van collega’s in de school dan hebben we het al snel over “interne begeleiding”.…

 

Coachingscompetenties voor de beeldbegeleider

Coachingscompetenties voor de beeldbegeleider en SVIB’er

 

Mogelijke opzet van een begeleidingstraject

Een mogelijke opzet van een begeleidingstraject, te gebruiken bij beeldbegeleiding

 

Interactieprincipes te gebruiken bij beeldbegeleiding

Formulier met de interactieprincipes die te gebruiken zijn bij beeldbegeleiding

 

Horen, zien & doen: waar wringt de schoen? Balans Symposium (BBD nov 2013)

Verslag van Josje Jaasma over het kennissymposium Balans waarin ze uitgebreid over de executieve functies vertelt.

 

Flip the system, boekbespreking het Alternatief (BBD nov 2013)

René Kneyber en Jelmer Evers zijn allebei werkzaam in het voortgezet onderwijs. De eerste geeft les aan vmbo-leerlingen en noemt…

 

Recensie: Structuur op school (film) (BBD nov 2013)

Recensie van de Film ; Structuur op school, passend onderwijs voor leerlingen met een grote structuurbehoefte in het regulier Basisonderwijs’…

 

Recensie: Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief (BBD nov 2013)

Recensie van het boek: ‘Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief’.

 

Recensie: Misdiagnose voor hoofdbegaafden, handleiding voor passende hulp (BBD nov 2013)

Recensie van het boek; Misdiagnose voor hoofdbegaafden, handleiding voor passende hulp. Veel hoogbegaafde kinderen krijgen ten onrechte het etiket ‘ADHD’,…

 

Recensie: Het volle hoofdenboek (BBD nov 2013)

Recensie van ‘Het volle hoofdenboek, een werkboek voor kinderen en volwassenen’

 

Psychomotorische therapie op school (BBD nov 2013)

Op scholen worden geregeld kinderen met sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen gesignaleerd. Gebruikelijke begeleiding voor zorgleerlingen is niet altijd toereikend en…

 

Werken met beeld, Positieve ervaringen met Marte Meo (BBD nov 2013)

‘Marte Meo’ – Latijn voor ‘op eigen kracht’ – is een activerende beeldbegeleidingsmethodiek waarover menig begeleider en leerkracht enthousiast is.…

 

Brikki leert kinderen zelf verhalen te maken (BBD nov 2013)

Ingmar de Lange is maker van Brikki. Brikki is kortweg ‘Nijntje 2.0’, want zijn verhaaltjes worden gemaakt door kinderen, ook…

 

Prikkelverwerking op school (BBD nov 2013)

Onderzoek wijst uit dat 6 tot 15 procent van de leerlingen te maken heeft met prikkelverwerkingsproblemen. Dit heeft onmiskenbaar gevolgen…

 

Beter leren ontleden (BBD nov 2013)

‘Jongens, we gaan ontleden!’ De meeste leerlingen zullen niet van enthousiasme opspringen als de leerkracht dit zegt. Velen vinden ontleden…

 

Kijk, ik kan al picto’s lezen! (BBD nov 2013)

Pictolezen is een trend die momenteel vanuit het speciaal onderwijs overwaait naar de basisschool als één van de positieve effecten…

 

Recensie: Klaar voor de 21e eeuw, vaardigheden voor een veranderende wereld. (BBM okt 2013)

Recensie van het boek ‘Klaar voor de 21e eeuw, vaardigheden voor een veranderende wereld’. Robert Marzano is een alom geprezen…

 

Recensie: Van pesten naar samenwerken (BBM okt 2013)

Recensie van het boek ‘van pesten naar samenwerken, de supportgroep oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag in school’ Sue Young is onafhankelijk…

 

Trainen met beeldbegeleiding is effectief (BBM okt 2013)

Professionele werknemers, zoals in het onderwijs en de verpleging, hebben te maken met continue veranderingen in hun werk. Ze moeten…

 

Geluidsversterking vergroot effectiviteit klassikale instructie (BBM okt 2013)

Concentratie en aandacht zijn belangrijke voorwaarden voor goede leerprestaties. Een tekort hieraan komt vaak voor bij leerlingen in het basisonderwijs,…

 

De ib’er voor de klachtencommissie (BBM okt 2013)

Ib’ers krijgen vaak een centrale rol in het proces rondom kinderen waarbij ‘iets speelt in de thuissituatie’. De inzet en…

 

Pesten vraagt om positieve groepsaanpak (BBM okt 2013)

Scholen behoren voor iedere persoon een veilige plek te zijn. Pesten bedreigt dit uitgangspunt. Deze bedreiging vraagt om een krachtig…

 

Interventies tegen pesten (BBM okt 2013)

Op 24 juli jl. maakten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bekend dat zij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) opdracht hebben gegeven…

 

Recensie: Van kerndoel tot referentiekader (BBD sept 2013)

Recensie van het boek Van kerndoel tot referentiekader door Marielle van der Stap In het voorwoord wordt ingegaan op de…

 

Recensie: Ouders en school, succesfactoren voor betrokkenheid (BBD sept 2013)

Recensie van het boek ‘Ouders en school, succcesfactoren voor betrokkenheid’ door Dr. Frederik Smit Dr. Frederik Smit is als senior-onderzoeker…

 

Recensie: Gedragproblemen in de klas, een praktisch handboek (BBD sept 2013)

Recensie: Gedragproblemen in de klas, een praktisch handboek Anton Horeweg is bijna 30 jaar leraar in het basisonderwijs en was…

 

Recensie: Competentie-toolkit voor coaching van jongeren (BBD sept 2013)

Recensie van de competentie toolkit. Ageeth Jorna en Heleen van der Steen vormen de directie van onderwijsbureau Lekker Werken. Guzi…

 

OBS de Hasselbraam, Almere Passend onderwijs in de praktijk (BBD sept 2013)

In de Almeerse Parkwijk staat de kleine, openbare buurtschool de Hasselbraam. Het schoolteam is vorig jaar voortvarend en zorgvuldig aan…

 

Synchroon Coachen als aanvullende methodiek op School Video Interactie Begeleiding (BBD sept 2013)

In 2008-2009 is door Fontys OSO in samenwerking met Rec Vierland, een aanvullende methodiek ontwikkeld op de SVIB-methode; ‘Synchroon coachen…

 

7 uitgangspunten van Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken in de school gebasseerd op de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek, voor zover…

 

Recensie: De Planagenda (BBD mrt 2013)

Recensie van de planagenda welke in de BBD van maart 2013 is geplaatst. De plan-agenda is een agenda in gebonden…

 

Recensie: Moeilijke letters lezen (BBD mrt 2013)

Recensie van het boek met oefenbladen Moeilijke Letters lezen door Betty Vleeschouwer.

 

Recensie: Geen kind overboord (BBD mrt 2013)

Recensie van het boek ‘Geen kind overboord’ , Een onderzoek naar passende onderwijszorgarrangementen voor leerplichtigen.