Materialenbank

Op zoek naar kennis over een bepaald onderwerp? In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en ander materiaal over uiteenlopende onderwijsinhoudelijke thema’s. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.
1299 documenten gevonden

Recensie: Oudergids autisme (BBD dec 2010)

Recensie van het boek Oudergids autisme, een praktische handleiding sociale vaardigheden.

 

Wanneer zet ik hulpmiddelen in bij dyslexie? En welke? (BBD feb 2011)

Het is belangrijk om al vroeg (in groep 3 of 4) hulpmiddelen tegen dyslexie in te zetten. Ria Janssen schrijft…

 

De letters en hun leesrichting (BBD feb 2011)

Trijntje de Wit-Gosker schrjft over het gebruik van de leesrichting als leidraad bij leesonderwijs.

 

Ervaringen met de zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie (BBD feb 2011)

Vanuit verschillende gezichtshoeken worden ervaringen met de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie belicht door Tom Braams, Margo Hartgerink en…

 

Recensie: Protocol Leesproblemen en Dyslexie (BBD feb 2011)

Recensie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie

 

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Leren is een feest en jij bent uitgenodigd! (BBD mrt 2011)

Greetje van Dijk en Harry Kort beschrijven hoe je leerkrachten onderbouw ondersteunt in hun omgang met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

 

Begaafde leerling zoekt competente leerkracht (BBD mrt 2011)

Eleonoor van Gerven schrijft op welke gebieden kun je kennis en vaardigheden verzamelen om als competente begeleider een hoogbegaafde leerling…

 

Recensie: Spiegel jezelf spel (BBD mrt 2011)

Recensie van het Spiegel jezelf spel. Bij het praten met kinderen is het van belang goede eigenschappen te benoemen, dit…

 

Recensie: Handboek hoogbegaafdheid (BBD mrt 2011)

Recensie van Handboek hoogbegaafdheid door Eleonoor van Gerven

 

Recensie: De hoogbegaafdheids survivalgids (BBD mrt 2011)

Recensie van de hoogbegaafdheids survivalgids

 

Duizendpoot in onderwijsveld…? (BBD mrt 2011)

Marian de Ruijter en Aaltsje Wester beschrijven wat er tot de werkzaamheden van een interne begeleider behoort en wat een…

 

Bewegen is leren, leren is bewegen (BBD mei 2011)

Bijna 20% van alle kinderen binnen het basisonderwijs heeft een bewegingsachterstand.Veel van deze kinderen hebben hierdoor last van stoornissen in…

 

Recensie: Wat kun je doen reeks (BBD mei 2011

Een recensie van de boeken – Wat kun je doen als je verkeerde gewoontes hebt, – Wat kun je doen…

 

Ouderbetrokkenheid kun je leren (BBD mei 2011)

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de schoolprestaties en werkhouding van leerlingen. Ron de Groot…

 

Een eigen praktijk, hoe doe je dat? (BBD mei 2011)

Gerard de Jong beschrijft in een aantal stappen wat je nodig hebt voor een eigen praktijk als gedragsspecialist. Hij beschrijf…

 

Recensie: De Gouden weken, groepsvorming en ouderbetrokkenheid (BBD mei 2011)

Recensie van het boek ‘De Gouden Weken’ over groepsvorming en ouderbetrokkenheid

 

Brief OCW betreffende besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties

De brief van 19 september 2014 van Ministerie van OCW naar de 2e kamer betreffende de besluitvorming loslaten van de…

 

Recensie: Zorg voor kleuters, bewust planmatig handelen binnen de klas (BBD sept 2011)

Recensie van het boek Zorg voor kleuters, waarin Johan Eichhorn diverse praktijkvoorbeelden geeft.

 

De kwaliteit van het basisschooladvies

Een onderzoek van Inspectie van het Onderwijs naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op…

 

Onderzoeksrapport Passend en Zeker volledige versie

Volledige versie van het onderzoek naar het mogelijk loslaten van landelijke criteria en duur voor lwoo en praktijkonderwijs en de…

 

Onderzoeksrapport Passend en Zeker verkorte versie

Verkorte versie van het onderzoek naar het mogelijk loslaten van landelijke criteria en duur voor lwoo en praktijkonderwijs en de…

 

Ouders van slechthorende kinderen willen goed geïnformeerd worden (BBD feb 2010)

Steeds meer slechthorende kinderen gaan met een rugzakje naar een reguliere school. Ouders willen graag goed geïnformeerd worden over de…

 

De eerste ervaringen met een nieuwe rekenmethode: Reken zeker

Reken zeker is ontwikkeld om weer tot beter rekenen te komen.

 

Recensie: Gedragsproblemen in scholen (BBD feb 2010)

Recensie van het boek ‘Gedragsproblemen in scholen’ over de invloed van het denken en handelen van de leerkracht op gedragsproblemen…

 

Recensie: Handboek Ouders in school

Recensie: Handboek Ouders in school

 

Preventie van gehoorschade (BBD feb 2010)

Een artikel van Oorakel over hoe je gehoorschade kunt voorkomen

 

Slechthorendheid op de basisschool (BBD feb 2010)

Wanneer moet je je als leerkracht afvragen of een leerling wel goed hoort?

 

Recensie: Onderneem met zin en behoud uw gezond verstand (BBD mei 2011)

Recensie: Onderneem met zin en behoud uw gezond verstand

 

Recensie Compact en Rijk (BBD feb 2010)

Boek over de begeleiding van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

Recensie: Handle with care – Passend handelen bij leerbelemmeringen

Recensie: Handle with care – Passend handelen bij leerbelemmeringen

 

EHBZo: onmisbaar hulpmiddel voor leerkrachten van zieke leerlingen (BBD juni 2011)

Eerste hulp bij zieke leerling in het onderwijs

 

Recensie: Bijzonderwijs, omgaan met leerlingen die anders zijn (BBD juni 2011)

Recensie: Bijzonderwijs, omgaan met leerlingen die anders zijn

 

Maatschappelijke effecten van pestgedrag onder meisjes (BBD juni 2011)

Frans van Bezouw schrijft over de negatieve gevolgen van pestgedrag op school

 

Klassecontact: Ziek en toch in de klas (BBD feb 2010)

Succesverhaal teleleren door een zieke leerling van groep 7. Sinds 1999 kunnen scholen met ernstig of langdurig zieke leerlingen een…

 

Handschriftonderwijs vernieuwd en verbeterd (BBD juni 2011)

Over de hoofdoorzaken van de terugval van de handschriftkwaliteit en wat er aan te doen is.

 

Wat is de verwijsindex? (BBD jan 2010)

Om jongeren goed te kunnen helpen, is een soepele samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen in de jeugdketen.

 

Wat is Psychomotorische kindertherapie (BBDjuni 2011)

Over therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling.

 

Kinderen met een eetstoornis moeten gewoon gaan eten’ (BBD juni 2011)

Het is de overtuiging van Buro PUUR dat juist door samenwerking tussen de persoon met de (beginnende) eetstoornis, de hulpverleners,…

 

Recensie: Onderpresteren (BBD jan 2010)

Recensie van het boek ‘Onderpresteren – help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken’ over onderpresteren door…

 

Versterken van executieve functies in de klas (BBD sept 2011)

Wijnand Dekker en Anneke Dooyeweerd schrijven over trainingen voor schoolteams en ib’ers om executieve functies bij kinderen te versterken.

 

Afstemming binnen Zorg op maat (BBD jan 2010)

ICT kan een meerwaarde hebben voor leerlingzorg. Anthony van de Zande schrijft hier over.

 

Thuiszitten is geen vakantie (BBD sept 2011)

Jaarlijks zitten er zo’n 3000 leerlingen thuis, die eigenlijk op school zouden moeten zitten.

 

De triotrap: Een effectieve veranderstrategie (BBD jan 2010)

Via de Triotrap wordt tegelijkertijd gewerkt aan de verbetering van de competenties van zowel leerkrachten als ib’er.

 

Een goede start (BBD sept 2011)

Een goede groep vormen: het komt aan op het begin van het schooljaar.

 

De intern begeleider en meidenvenijn op school (BBD sept 2011)

Wat kun je als ib’er tegen pestgedrag onder meiden doen?

 

Druk in de klas? (BBD sept 2011)

Een leerkrachtmethode voor druk gedrag en aandachtsproblemen in de klas.

 

Executieve functies in de klas: interventies (BBD nov 2011)

Hoe help je kinderen met zwakke executieve functies?

 

Waar zou een mens zijn zonder weerstand? (BBD jan 2010)

Weerstand is niet altijd een slechte zaak. Jan Ruigrok schrijft hier over in dit artikel.

 

Recensie: Coachen met veerkracht

Recensie: Coachen met veerkracht

 

Good practice: een kind met Cerebrale Parese op een reguliere school (BBD nov 2011)

Ouders vertellen over hun ervaringen met hun Cerebrale Parese-kind op school

 

Recensie: Ik en autisme, thuis en op school (BBD nov 2011)

Recensie: Ik en autisme, thuis en op school

 

DCD, meer dan onhandig (BBD nov 2011)

Wat is DCD en hoe ga je ermee om?

 

Recensie: Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren

Recensie: Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren

 

Kinderepilepsie, meer dan alleen maar (aan)vallen!! (BBD nov 2011)

Richard Donker schrijft over wat kinderepilepsie is en hoe ga je ermee om?

 

Verslag Ieku congres Hoogbegaafde Kinderen

Verslag van het Ieku congres over Hoogbegaafde Kinderen

 

Hechtingsproblematiek bij kinderen op de basisschool (BBD dec 2011)

Wat is een hechtingsprobleem en hoe ga je om met een kind met dit probleem?

 

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld (BBD dec 2011)

Over kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en hoe de leerkracht met ze om kan gaan.

 

Parents Skills, oplossingsgericht opvoeden voor ouders! (BBD dec 2011)

Cursus oplossingsgerichte vaardigheden voor de opvoeding van kinderen.

 

Geheugen bij kinderen met epilepsie: ontwikkel samen met het kind passende leerstrategieën (BBD dec 2011)

Tot de meest gehoorde klachten bij epilepsie horen geheugenklachten, Loretta van Iterson schrijft in dit over deze klachten en passende…

 

Verslag conferentie ‘Gedraag je!?’ (BBD dec 2011)

Een verslag van de LBBO conferntie ‘Gedraag je?!’

 

Systemisch waarnemen en begeleiden in het onderwijs (BBD dec 2011)

Systemisch waarnemen helpt om onder alle gedragingen de liefde voor het familiesysteem te ervaren die eraan ten grondslag ligt.

 

Kleinschalig, particulier middelbaar onderwijs met oog voor elk kind (BBD dec 2011)

Sabine Vekemans beschrijft de ervaringen van haar zoon met syndroom van Asperger op een kleinschalige school.

 

Recensie: Nino kinderboeken

Recensie: van 2 boeken uit de Nino kinderboekenreeks met sociaal emotionele verhalen. MIjn vader zit vast en Niemand mag het…

 

Het verwende kind syndroom (BBD dec 2011)

Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning artikel van Willem de Jong n.a.v de publicatie van zijn boek hierover.

 

Recensie: Het grote sociale verhalen boek (BBD dec 2011)

Recensie: Het grote sociale verhalen boek

 

Recensie: Alle honden hebben ADHD, alle katten hebben Asperger (BBD dec 2011)

Recensie: Alle honden hebben ADHD, alle katten hebben Asperger

 

Recensie: Koen: ‘Ik heb geen ADHD, want ik ben anders dan Leon’ (BBD dec 2011)

Recensie: Koen: ‘Ik heb geen ADHD, want ik ben anders dan Leon’

 

Opbrengstgerichter werken met ‘1 stap verder met 1-zorgroute’ (BBD feb 2012)

Over een nieuwe publicatie van de CED-groep

 

Multidisciplinaire zorgteams op school: werkwijze en groeidocument (BBD feb 2012)

In het Magazine Beter Begeleiden (jaargang 2, nummer 2) stond een artikel over “Multidisciplinaire zorgteams op school” (Pameijer, p. 6…

 

Opbrengstgericht Intern Begeleiden voor en door Amsterdam (BBD feb 2012)

De rol van de Intern Begeleider in het basisonderwijs heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling door-gemaakt. De Intern Begeleider…

 

Recensie: Protocol leesproblemen en dyslexie voor het SBO (BBD feb 2012)

Recensie: Protocol leesproblemen en dyslexie voor het SBO

 

Het speciaal basisonderwijs is niet het kleine broertje (Speziaal 2011)

Wat betreft het opbrengstgericht werken loopt het SBO voorop. Rogier Meijer schrijft hierover in Speziaal. We mochten dit artikel ook…

 

Recensie: Het vollehoofdenboek (BBD mrt 2012)

Recensie: Het vollehoofdenboek

 

Recensie: Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid (BBD feb 2012)

Recensie: Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid

 

Handelingsgericht werken in relatie tot gedrag (BBD feb 2012)

Artikel van Dorien Boeljon over hoe onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen verbeterd kan worden.

 

Recensie: Tangle (BBD feb 2012)

Recensie: Tangle, een draaiend therapeutisch hulpmiddel voor handen en hersenen.

 

Recensie: Veel gestelde vragen over woordenschatonderwijs

Recensie: Veel gestelde vragen over woordenschatonderwijs

 

Serious Games maken de behandeling leuker (BBD mrt 2012)

Over een game in ontwikkeling t.b.v. autistische mensen

 

‘Disleksi op sgol’ wordt ‘Dyslexie op school’ (BBD mrt 2012)

Marrith Hoederken en Annalotte Ossen schrijven over twee recent ontwikkelde hulpmiddelen voor dyslectische kinderen

 

School Video Interactie Begeleiding en School Wide Positive Behavior Support (BBD mrt 2012)

Dit artikel van M. Haassen kan een inspiratie zijn voor SVIB begeleiders die zich willen bekwamen in het bevorderen van…

 

Parnassys voor de IB (BBD mrt 2012)

Artike over hoe ParnasSys opbrengstgericht werken vorm geeft.

 

De MatriXmethode, een welkom hulpmiddel bij scholen (BBD mrt 2012)

De ontwikkelaar van de Matrixmethode stelt haar werk voor

 

Recensie: 55 uitdagingen in de klas (BBD mrt 2012

Recensie: 55 uitdagingen in de klas

 

Recensie: Werkmap Gecijferd bewustzijn (BBD mrt 2012)

Recensie: Werkmap Gecijferd bewustzijn

 

Recensie: Een persoonlijke gids voor de professionele leraar (BBD mrt 2012)

Recensie: Een persoonlijke gids voor de professionele leraar

 

Van techneut tot ICT-coordinator (BBD mrt 2012)

Door de technische ontwikkelingen heeft de Ict’er meer tijd om onderwijsinhoudelijk een slag te maken. Op onze school heeft hij…

 

Recensie: Op Woordenjacht; Creatief en effectief werken aan woordenschatuitbreiding (BBD mrt 2012)

Recensie: Op Woordenjacht; Creatief en effectief werken aan woordenschatuitbreiding

 

Recensie: De rouwende school; Handboek voor kinderopvang, po, vo en mbo (BBD mrt 2012)

Recensie: De rouwende school; Handboek voor kinderopvang, po, vo en mbo

 

Overgang Basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (BBD mei 2012)

Een artikel van Ingrid Roelofs over lotingsstress vanuit het perspectief van een ouder

 

Gefundeerd schooladvies dankzij Consulent Jonge Risico Kinderen, CJRK (BBD mei 2012)

Anja van Vliet en Susan Osterop schrijven over de doorstroom van peuters naar basisschool.

 

Drempelonderzoek (BBD mei 2012)

Ton Kapinga legt uit hoe je met drempelonderzoek tot een passend schoolverlatersadvies kunt komen.

 

De Servicebeurt, artikel vanuit JSW

Het artikel waarin Marjan Beentjes schrijft dat steeds meer scholen besteden een deel van hun nascholingsbudget aan SVIB, hebben wij…

 

De zin en onzin van zittenblijven (BBD mei 2012)

Drs. Monica P. Koster, een tegenstander van doubleren aan het woord

 

Wat vragen najaarskleuters van ib’er en leerkracht? (BBD mei 2012)

Welke afwegingen moeten gemaakt worden bij de doorstroom van najaarskleuters naar groep 3? Lidy Peters schrijft hierover

 

Recensie: Gouden regels voor een sterke school, Samenwerken aan opbrengstgericht onderwijs (BBD mei 2012)

Recensie: Gouden regels voor een sterke school, Samenwerken aan opbrengstgericht onderwijs

 

Recensie: Contact maken op school. Motiveren, leidinggeven en samenwerken in het vo(BBD mei 2012)

Recensie: Contact maken op school. Motiveren, leidinggeven en samenwerken in het vo

 

Recensie: Letter Leven, Creatief met schrijven vanaf 9 jaar (BBD mei 2012)

Recensie: Letter Leven, Creatief met schrijven vanaf 9 jaar

 

NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (BBD mei 2012)

Henk van Dijk schrijft over een Intelligentietest om niveau voor vervolgonderwijs te bepalen.

 

Recensie: Onderpresteren op de basisschool (BBD mei 2012)

Recensie: Onderpresteren op de basisschool

 

Recensie: Onze school is een verhaal, identiteit als kwaliteit (BBD mei 2012)

Recensie: Onze school is een verhaal, identiteit als kwaliteit

 

Recensie: Stomme sommen, Mijn boek over dyscalculie (BBD mei 2012)

Recensie: Stomme sommen, Mijn boek over dyscalculie

 

Effecten van het Lettertype Dyslexie in het basisonderwijs – een praktijkonderzoek (BBD juni 2012)

Een praktijkonderzoek naar het lettertype Dyslexie wijst erop dat het mogelijk een positief effect heeft op leestempo, leessnelheid en tekstbegrip.

 

Positieve ervaringen met het lettertype Dyslexie: Een placebo effect? (BBD juni 2012)

Desgevraagd plaatste Anna Bosman enkele kritische kanttekeningen bij de positieve uitkomsten van een onderzoek naar de effectiviteit van het lettertype…

 

Recensie: Leervoorwaardentest (BBD juni 2012)

Recensie van de Leervoorwaardentest

 

Recensie: Kinderen worden stil van Magische Tingel (BBD juni 2012)

Recensie van de Magische Tingel

 

Recensie: Rekenhulpkaart 1F (BBD juni 2012)

Recensie van Rekenhulpkaart 1F

 

Gouden weken voor groepsvorming (BBD sept 2012)

De eerste weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming.

 

Een goede start met je groep (BBD sept 2012)

Een nieuw schooljaar biedt kansen voor een nieuwe start. De eerste weken na de zomervakantie zijn van cruciaal belang om…

 

Het nieuwe schooljaar in: blanco of goed geïnformeerd? (BBD sept 2012)

Noelle Pameijer schrijft over het belang van een goede overdracht

 

Het KiVa-antipestprogramma; Pesten los je op in de groep (BBD sept 2012)

Een artikel van Rene Veenstra en Gijs Huitsing over de achtergronden en praktijk van dit Finse antipestprogramma

 

De Vreedzame School Blok 1: We horen bij elkaar (BBD sept 2012)

Leo Pauw schrijft over de Vreedzame school, een handvat om een goede start te maken in het nieuwe schooljaar.

 

Leren schrijven: een goede start in groep 3 (BBD sept 2012)

Janneke Jonker schrijft waarom het leren schrijven motorisch moeite kan kosten en hoe je het kind kunt helpen zich hierin…

 

Recensie: Handboek positieve groepsvorming (BBD sept 2012)

Recensie: Handboek positieve groepsvorming

 

Coaching op basis van het onderbewuste: PMA-methodiek (BBD sept 2012)

Inge Hummel, geeft uitleg over de coachingstechniek Progressive Mental Alignment (PMA) die gebruikmaakt van de werking van het onderbewustzijn.

 

Recensie: Wij zijn een groep

Recensie: Wij zijn een groep

 

Het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid op de basisschool: tien aanbevelingen voor effectief onderwijs (BBD sept 2012)

Tien aanbevelingen voor goed onderwijs in mondelinge taalvaardigheid op de basisschool.

 

Werken met weekdoelen in klasseplan.nl (BBD sept 2012)

In dit artikel kijken we welke doelen er zijn, wat de relatie is met de leerlijn en hoe dit precies…

 

Good Practice: Wat komt er kijken bij een audittraject? (BBD sept 2014)

Marja Cornelissen beschrijft hoe Almeerse auditteams te werk gaan, wat haar taken zijn, en hoe ze die uitvoert.

 

Partnerschap school-ouders vraagt om afstemming (BBD nov 2012)

Tonnis Bolks schrijft over de houdingsaspecten die worden verwacht bij afstemming tussen school en ouders.

 

Ouders en de loopbaanoriëntatie van hun kinderen (BBD nov 2012)

Ouderbetrokkenheid wordt als belangrijk middel beschouwd om de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen te optimaliseren. Een artikel door Berber Vreugdenhil & Cees…

 

De oudercontactfunctionaris van Swazoom. Ouderbetrokkenheid in Amsterdam Zuidoost (BBD nov 2012)

Op elke basisschool en VVE-peuterspeelzaal in Amsterdam Zuidoost is een oudercontactfunctionaris werkzaam. Haar belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat…

 

Passend Onderwijs in de wijk (BBD nov 2012)

In Almere wordt onderzocht hoe stadswijken gezamenlijk invulling kunnen geven aan de zorgplicht in het onderwijs. Anita Gelmers, schrijft hierover.

 

Recensie: Spelenderwijs leren communiceren (BBD nov 2012)

Recensie: Spelenderwijs leren communiceren met 300 activiteiten en spellen voor kinderen met autisme

 

Het SEN-lokaal, een antwoord op passend onderwijs? (BBD nov 2012)

Op bso De Boomladder in Heerhugowaard wordt sinds september 2011 een speciaal SEN-lokaal ingericht. Astrid van Noord-Seuren schrijft hierover.

 

Recensie: Teach like a Champion, 49 Technieken om leerlingen te laten excelleren (BBD nov 2012)

Recensie: Teach like a Champion, 49 Technieken om leerlingen te laten excelleren

 

Recensie: De trein van Boos naar Middel (BBD nov 2012)

Recensie: De trein van Boos naar Middel

 

Recensie: Selectief mutisme bij kinderen. Als een kind soms niet praat (BBD nov 2012)

Recensie: Selectief mutisme bij kinderen. Als een kind soms niet praat

 

Recensie: Communicatiebox voor school en ouders (BBD nov 2012)

Recensie: Communicatiebox voor school en ouders

 

Recensie: Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (BBD nov 2012)

Recensie van Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie

 

Recensie: Autisme Wegwijzer (BBD nov 2012)

Recensie van het boek: ‘Autisme Wegwijzer’ van Dion E. Betts en Nancy J. Patrick

 

Recensie: Kinderen en omgaan met conflicten (BBD dec 2012)

Een recensie van het boek: ‘Kinderen en omgaan met conflicten van Janne Poort-van Eeden.

 

Recensie: Ik heb dyslexie, nou en! (BBD dec 2012)

Een recensie van het boek: ‘Ik heb dyslexie, nou en!’ van Ilonka de Groot

 

Recensie: Een roze bril. Meidenvenijn op de basisschool

Een recensie van het door Anke Visser geschreven boek, Een roze bril. Meidenvenijn op de basisschool

 

Recensie: Leven met vampiers (BBD dec 2012)

Recensie van het boek: ‘Leven met vampiers’ van Jeremy Strong

 

Recensie: Rekensprint. Automatiseren van basisvaardigheden voor rekenen tot 100 (BBD dec 2012)

Recensie van het pakket Rekensprint, Automatiseren van basisvaardigheden voor rekenen tot 100

 

Recensie: Samen sterk. Ouders & school (BBD dec 2012)

Recensie van het boek ‘Samen sterk. Ouders & School’ van Noelle Pameijer i.s.m. ouderplatform Gooi & omstreken

 

Recensie: Ik ben trots op je! Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals (BBD dec 2012)

Recensie van het boek: ‘Ik ben trots op je!’ door Marijke Verhagen.

 

Grensoverschrijdend gedrag door collega (BBD dec 2012)

Wat moet je doen als je het vermoeden hebt dat jouw collega een grens van een kind overschrijdt? The Next…

 

Denkspellenparadijs.nl: spelend leren, ook zonder pc (BBD dec 2012)

Vincent en Ingrid Schillevoort, schrijven over een platform voor denkspellen die effectief ingezet worden om metacognitieve vaardigheden aan te leren.

 

Adoptiealertheid leerkrachten (BBD dec 2012)

Marion van Olst schrijft over de relatie tussen (leer/gedrags)problemen op school en de dikwijls belaste voorgeschiedenis van een adoptiekind.

 

Integratieve kijk op slaapproblemen (BBD dec 2012)

Kindertherapeut Astrid Tuinder, gaat dieper op oorzaken van slaapproblemen in.

 

Kids at Home, een kind kan zoveel meer (BBD dec 2012)

Over zorginstellingen voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking. een artikel van Babs van der Plas

 

Integratieve Kindertherapie en het onderwijs (BBD dec 2012)

Hoe werkt de Integratieve Kindertherapeut en in hoeverre zou deze benadering binnen het onderwijs kunnen worden toegepast? Charlotte Vis, schrijft…

 

Informatiegids Passend Onderwijs (herziene uitgave 2014)

De Informatiegids passend onderwijs voor ouders van het steunpunt passend onderwijs.

 

3 T’s: De transfer van zorg- naar ondersteuningsstructuur (BBM april 2014)

Erik van Meersbergen schrijft over de transfer van zorg- naar ondersteuningsstructuur

 

Leerling volgen met vaardigheidsscores (BBM april 2014)

Om de ontwikkeling van je leerlingen te volgen, neem je onder meer toetsen van een leerlingvolgsysteem af. Het aantal goede…

 

Vermoedens van verwaarlozing of mishandeling? meer duidelijkheid door een goed gesprek (BBM april 2014)

Het kan zijn dat je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Je vangt bijvoorbeeld signalen op die…

 

De begeleider als ambassadeur van pedagogische tact, pedagogisch tactvol begeleiden (BBM april 2014)

Leraren hebben geregeld hulpvragen en zoeken steun bij jou als begeleider. Hoe kan je hem op een pedagogisch tactvolle manier…

 

Ib’er in de voorschool (BBM april 2014)

Een artikel over interne begeleiding in de voor en vroegschoolse educatie en de belangrijkste bevindingen van het diepte onderzoek dat…

 

Recensie: Schoolgids Autisme (BBM april 2014)

Een recensie van het boek ‘Schoolgids autisme’.

 

Passend voortgezet onderwijs (BBM april 2014)

In dit artikel beschrijven Saskia Sliepenbeek en Hans Weijers van Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant wat er belangrijk is voor een goede…

 

Krachtgericht Coachen (BBM april 2014)

Een artikel van Fred Korthagen Sinds vijftien jaar benadrukt de positieve psychologie dat het belangrijk is minder te focussen op…

 

Passende leerroutes de klas in! (BBD mrt 2013)

Over de leerroutes van Passende Perspectieven, ontwikkeld door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO).

 

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Datagericht werken aan professionalisering (BBD mrt 2013)

Via data van SWPBS kan zowel het gedrag van leerlingen als het handelen van leerkrachten positief beïnvloed worden. Monique Baard…

 

Succesvol aanbieden van leerstof aan begaafde leerlingen (BBD mrt 2013)

Als je een goed beeld hebt van jouw leerling, kun je inschatten of de taak voor de leerling werkelijk verrijkend…

 

Hoe kan ik leerkrachten via SVIB helpen om in flow te komen? (BBD mrt 2013)

Sandra van den Broek vertelt hoe je leerkrachten kunt bewegen d.m.v. SVIB.

 

Interim intern begeleider (BBD mrt 2013)

Niet zelden worden interim ib’ers ook ingezet voor verander- en/of crisismanagement. Bianca Meijer schrijft over de interim ib’er.

 

Recensie: Resultaat met rekenen. Handvatten voor een goede rekenles (BBD mrt 2013)

Recensie van het boek Resultaat met rekenen. Handvatten voor een goede rekenles.

 

Hebben ib’ers een te rooskleurig beeld van de financiële situatie van de school? (BBD mrt 2013)

Onderzoek heeft uitgewezen dat ib’ers slecht op de hoogte zijn van de financiële mogelijkheden van hun school. Marcel de Koning…

 

Passend onderwijs voor elke zieke leerling (BBD mei 2013)

Over consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

 

Toetsen en hoe verder? Opbrengstgericht werken met Diataal in PO en VO (BBD mei 2013)

Diataal heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volledig toetsvolgsysteem. Een artikel hierover.

 

‘Als onderwijsprofessional kun je zo veel betekenen voor een kind’ (BBD mei 2013)

Onderwijsprofessionals die geschoold zijn in het herkennen van kindermishandeling, nemen vaker gericht actie. Maie-José Linders van The Next Page schrijft…

 

Dyslexie en een brede begeleiding (BBD mei 2013)

Terry van Beek beschrijft in haar artikel dat de problemen rondom dyslexie veel verder reiken dan alleen leesproblemen.

 

Recensie: Finnish lessons. Wat Nederland kan leren van het Finse onderwijs (BBD mei 2013)

Recensie van het boek Finnish Lessons, wat Nederland kan leren van het Finse onderwijs.

 

Recensie: Psycho-educatie bij dyslexie (BBD mei 2013)

Recensie van het boek Psycho-educatie bij dyslexie

 

Recensie: School en echtscheiding (BBD mei 2013)

Recensie van het boek School en echtscheiding.

 

Begeleiden van dyscalculie: dat maakt het verschil! (BBM jan 2011)

Annemie Desoete beschrijft hoe om te gaan met een kind met dyscalculie.

 

Passend onderwijs en de kans voor de ib’er (BBM jan 2011)

De ib’er vervult steeds vaker haar taken volgens de principes van HGW, een artikel van Marina Moerkens

 

Leerkrachten verbinden met hun ziel (BBM jan 2011)

Jan Jutten, de schrijver van het boek Ont-moeten, schrijft; We gaan ervanuit dat leerkrachten maximale inzet en betrokkenheid bij de…

 

Recensie: Lach en leerreeks (BBM jan 2011)

Recensie van 4 boekjes uit de Lach en Leerreeks; Organiseer jezelf zonder je hoofd te verliezen, Haal de Grrr uit…

 

Professionele aanpak van gedragsproblemen (BBM jan 2011)

Een artikel van Michiel Noordzij over succesvol omgaan met kinderen met probleemgedrag

 

Brain Game Brian, Executieve functietraining voor kinderen met cognitieve controleproblemen (BBD juni 2013)

Een artikel over het trainen van executieve functies bij kinderen met ADHD via gecomputeriseerde trainingen is een nieuwe, veelbelovende ontwikkeling.

 

De onderwijsconsulent op school als eerste aanspreekpunt (BBD juni 2013)

Maria Zaal vertelt in haar artikel hoe de onderwijsconsulenten binnen het samenwerkingsverband hun functie invullen.

 

De toegevoegde waarde van tekentherapie en creatieve communicatie (BBD juni 2013)

Ellen Dekker beschrijft in haar artikel hoe een tekentherapeut uitkomst kan bieden als een kind in de knel zit.

 

Interview met Anna Bosman: ‘Hoogsensitiviteit is geen aandoening’ (BBD juni 2013)

Interview met Anna Bosman over haar onderzoek naar hooggevoeligheid

 

Kunstbeschouwing in het onderwijs maakt eigenwijs (BBD juni 2013)

Een artikel van Hanne Peters over de invloed van kunst op de ontwikkeling van kinderen.

 

Recensie; Alles is data (BBD juni 2013)

Recensie van het boek Alles is data.

 

Recensie: Jongens & Meisjes, Zoek de verschillen?! (BBD juni 2013)

Recensie van het boek Jongens & Meisjes, Zoek de verschillen?!

 

Recensie: Lach en Leer serie (BBD juni 2013)

Recensie van 3 boekjes uit de Lach en Leer serie. Zeg Dag tegen uitstelgedrag, Broer en zus voor eens en…

 

Recensie: Tic’s (BBD juni 2013

Recensie van het boek Tic’s door Annet Heijerman

 

Er was eens….. (BBD maart 2007)

Over de ontwikkeling van de taken van de intern begeleider, door Klaas Politiek.

 

Recensie: Verborgen regels, praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden (BBD feb 2007)

Recensie van het boek Verborgen regels, praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden door Brenda Myles, Melissa Trautman en…

 

Recensie Ongewild Lastig (BBD feb 2007)

Een recensie van het boek ‘Ongewild lastig’ door Monique Baard en Desiree van der Elst.

 

Collectief Inclusief (BBD febr 2007)

Een artikel over inclusief onderwijs door Peter Kropveld

 

Leren klokkijken met nieuwe klok (BBD dec 2013)

Recensie van de door Hans Pieter ontwikkelde analoge klok, waarmee leren klokkijken een eitje wordt.

 

Recensie: Het succes van tweetalig opvoeden (BBD dec 2013)

Recensie van het boek Het succes van tweetalig opvoeden door Elisabeth van der Velden en Folkert Kuiken

 

Boekbespreking: Ik ben aan ze gehecht. Over gehechtheid als boei in nood (BBD dec 2013)

Boekbespreking van ‘Ik ben aan ze gehecht. Over gehechtheid als boei in nood’ van Martine Delfos

 

Recensie: Waar is omabeer (BBD dec 2013)

Recensie van het boek ‘Waar is omabeer’

 

Beeldcoaching bij gezinnen (BBD dec 2013)

Nieuwe uitdagingen op het gebied van beeldgebruik, een artikel van Ann Geelen.

 

Huiswerk, thuiswerk? (BBD dec 2013)

Over het nut van huiswerk en pleidooi voor huiswerkinstituten, een artikel van Annemiek Vreeswijk.

 

Als een kind thuis niet veilig is … wat doet de school dan? (BBD dec 2013)

Sinds 1 juli 2013 is de school dan verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en die…

 

Hoe ouders en school ‘Samen Sterk’ kunnen zijn (BBD dec 2013)

Een artikel van Cindy Paardenkooper over een cursus gebaseerd op het gelijknamige boek van Noëlle Pameijer

 

Dappere Dino’s helpt kinderen van gescheiden ouders (BBD dec 2013)

Dappere Dino’s is een groepstraining voor kinderen op de basisschool waarvan de ouders uit elkaar gaan. Fieke Pannebakker en Mariska…

 

3 T’s: Puzzelen rond gedragsvraagstukken (BBM jan 2014)

Erik van Meersbergen beschrijft het omgaan met gedragsproblemen via vier kernbegrippen: pedagogisch optimisme, afstemming, uniciteit en authenticiteit.

 

Van werkdruk naar werkplezier (BBM jan 2014)

Er komen steeds meer taken bij voor de ib’er. Hoe om te gaan met de groeiende werkdruk? Een artikel door…

 

Onderwijsbehoeften van kinderen met een disharmonisch intelligentieprofiel (BBM jan 2014)

Hoe herken je leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel? een artikel door Monique Werlich en Marjolein Versluis, beide als schoolpsycholoog werkzaam.

 

Passend onderwijs en Transitie jeugdzorg, wat moet je weten? (BBM jan 2014)

De belangrijkste veranderingen en gevolgen van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg beschreven door Marij Bosdriesz.

 

Hybride boeken; lezen zoals fietsen met een e-bike (BBM jan 2014)

Hybride boeken kunnen een uitkomst bieden aan leerlingen die lezen lastig vinden. Een artikel van Mieke Urff.

 

Recensie: Het onderwijsbehoefte kwartet (BBM jan 2014)

Een recensie van het onderwijsbehoefte kwartet met 21 typeringen van opvallende persoonlijkheden

 

Zonder respect geen passend onderwijs (BBM jan 2014)

Hoe kom je tot een respectvolle ouderbenadering en samenwerking? Een artikel van Ivo Mijland

 

Voorkom zeker weten, interview met Hester IJsseling (BBM jan 2014)

Over o.a. zelfstandig nadenken versus protocollen, beleidstaal, Het Alternatief, beroepsopvatting, etc.

 

Presentatie lezing Margriet Sitskoorn, Beurs Beter Begeleiden 2014

De presentatie van de Lezing die Prof. Dr. Margriet Sitskoorn tijdens de Beurs Beter Begeleiden 2014 heeft gehouden. Krachten in…

 

Presentatie lezing Micha de Winter Beurs Beter Begeleiden 2014

De presentatie van de lezing die Micha de Winter tijdens de Beurs Beter Begeleiden van 2014 heeft gehouden. Opvoeding als…

 

Leerlingen op school motiveren

De presentatie die Ivo Mijland tijdens de Beurs Beter Begeleiden heeft gehouden is niet beschikbaar op de website, de presentatie…

 

Recensie: 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme (BBM okt 2010)

Het boek bevat overpeinzingen, tips, theorie en verhalen uit de praktijk over kinderen met autisme.

 

Recensie: BUUT, Passend Onderwijs, kom maar op! (BBM okt 2010)

In zestien korte hoofdstukken wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot Passend Onderwijs en good-practices uiteengezet.

 

Dimensies en trends in het werk van de begeleider (BBM okt 2010)

Ingekorte versie van het in ‘Basisschoolmanagement’ verschenen artikel ‘Begeleider met de blik vooruit’ (Nov. 2009).

 

Onderzoek als bijdrage tot inkleuring passend onderwijs (BBM okt 2010)

Wat gaan de ontwikkelingen rondom passend onderwijs voor leraren in het po betekenen?

 

Zorgprofiel voor Passend Onderwijs (BBM okt 2010)

In november 2009 werd de ‘Nieuwe Koers Passend Onderwijs’ gepresenteerd, de basis voor het Onderwijszorgprofiel (OZP) van APS.

 

Krachtig reflecteren met behulp van ‘stills’ (BBM okt 2010)

Begeleiders nemen lessen op om samen met de leraar te kijken naar het gedrag van een individuele leerling of klas.

 

Oplossingsgericht werken met kinderen, the artist way(BBM jan 2011)

Een gedragsspecialist die intensief gebruikmaakt van creatieve activiteiten

 

Schoolwide Positive Behavior Support (BBM april 2011)

Een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met gedragsproblemen, een artikel door Monique Baard.

 

Doelgericht aan de slag met spelling (BBM april 2011)

Beschrijving van de CED-leerlijn voor spelling

 

Recensie: Het explosieve kind (BBM april 2011)

Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde en chronisch inflexibele kinderen

 

Doen wat werkt, de clusters voorbij… (BBM april 2011)

Clusteroverstijgende ambulante begeleiding wint meer en meer terrein

 

Een andere aanpak voor passend onderwijs (BBM april 2011)

Over de aanpak van basisschool De Lichtboei in Emmeloord

 

Epilepsie en autismespectrumstoornis (BBM april 2011)

Over de behandeling en begeleiding van kinderen met epilepsie en/of autisme

 

3 T’s: Gedrag verklaard vanuit een ecologische benadering (BBM april 2011)

Steeds meer wordt duidelijk dat de invloed van de leefmilieus van leerlingen bepalend kan zijn voor hun gedrag

 

Kort lontje of coole gast? Gericht omgaan met agressie in school (BBM okt 2011)

Door deze eendimensionale kijk op agressie krijgt de leerling die agressie vertoont niet altijd een op de problemen toegesneden aanpak.

 

Sta op tegen pesten! (BBM okt 2011)

Over het anti-pestprogramma ‘Sta op tegen pesten!’

 

Recensie: Gedrag in Uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers (BBM okt 2011)

‘Gedrag in Uitvoering’ biedt handvatten voor het omgaan met gedragsproblemen en het brengt daarbij praktijk en wetenschappelijke inzichten samen.

 

Recensie: Gedrag is meer dan je ziet! (BBM okt 2011)

Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en -stoornissen

 

Ouderbetrokkenheid vraagt om omdenken (BBM okt 2011)

Hoe kan het toch dat veel leerkrachten ouders niet lijken te begrijpen?

 

ODD deel 1, de oppositioneel. Opstandige gedragsstoornis (BBM okt 2011)

Waaraan je ODD kunt herkennen en het verschil tussen ODD en CD

 

3 T’s: Trends in tien jaar schrijven over ADHD (BBM oktober 2011)

Over de grote hoeveelheid boeken die de afgelopen 10 jaar is verschenen over ADHD

 

Vaardigheidsscores: Wat kan een leerling? (BBM okt 2011)

Hoe werkt de vaardigheidsschaal van Cito?

 

Multidisciplinaire Zorgteams op school (BBM jan 2012)

Hoe in een pilot op 10 scholen wordt geëxperimenteerd met Multidisciplinaire Zorgteams, een artikel door Noelle Pameijer.

 

Meldplicht, meldcode: zoek de verschillen. Meldcode verplicht in scholen (BBM jan 2012)

Over het verschil tussen de Meldplicht voor onderwijspersoneel (1999) en de Meldcode, en de rol van de ib’er.

 

Recensie: Co–Teaching, Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leerkrachten (BBM jan 2012)

Boek op basis van het onderzoek van Sandra Koot met als onderwerp: ‘Een nieuwe rol voor de begeleider: Het vergroten…

 

Recensie: De Preventie Piramide. Preventie van probleemgedrag in het onderwijs (BBM jan 2012)

Met de Preventie Piramide geeft Deklerck handvatten om te komen tot een positief preventiebeleid op school.

 

ODD deel 2; De aanpak van ODD in school (BBM jan 2012)

Hoe kun je het beste omgaan met kinderen met ODD-verschijnselen?

 

Passend Onderwijs in Cluster 2 (BBM jan 2012)

Hoe Cluster 2 de toelating en toewijzing tot het onderwijs en de begeleiding in wil richten.

 

Hoe ziet de toekomst van de ib’er eruit? (BBM jan 2012)

Over de evolutie van de ib’er in het onderwijs en toekomstige uitdagingen

 

3 T’s: Spelend leren in onderwijs en jeugdhulpverlening (BBM jan 2012)

Over de mogelijkheden van spelend leren in het onderwijs en de hulpverlening.

 

Alle opleidingen op een rij (BBM april 2012)

Een overzicht van alle opleidingen voor ib’er. In de BBD van mei 2012 is een naschrift van dit artikel opgenomen.

 

Recensie: Leraren en… competenties. Werken aan je vakbekwaamheid (BBM april 2012)

Recensie van het boek ‘Leraren en… competenties. Werken aan je vakbekwaamheid’.

 

Recensie: Teamprofessionalisering NU! Stappenplan voor een kennisnetwerk in school (BBM april 2012)

Het boek beschrijft hoe je de kwaliteiten van de verschillende teamleden kunt versterken. Uitgaande van de talenten wordt in een…

 

Kijken naar kinderen (BBM april 2012)

Hoe je via gerichte observatie én zelfreflectie je beroepspraktijk kunt professionaliseren.

 

Wat is RTI en hoe werkt het? (BBM april 2012)

Over de eerste ervaringen met RTI op Nederlandse scholen

 

3 T’s: Grip op gedrag (BBM april 2012)

Leraren en ouders hebben dezelfde ondersteuningsbehoefte aan meer grip op het gedrag van de leerling respectievelijk hun kind. Meer grip…

 

Micha de Winter: ‘Begeleiders gaan teveel mee in quasi-medisch denken’ (BBM okt 2012)

Over het sanctiebeleid van de overheid, labelen, burgerschap en de pedagogische civil society.

 

Krachtig onderwijzen (BBM okt 2012)

Over de 7 principes van breinvriendelijk onderwijs als uitgangspunt voor didactisch handelen

 

Recensie: Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding (BBM okt 2012)

Recensie van ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’. Boek over opvoeding, burgerschap en identiteit

 

Recensie: Krachtig onderwijzen. De principes van breinvriendelijk onderwijs (BBM okt 2012)

Recensie over Krachtig onderwijzen. De principes van breinvriendelijke onderwijs.

 

Humor in de klas (BBM okt 2012)

Veel voorkomende klasse-situaties die zich goed lenen voor interventies met humor

 

Aan de slag met VVI (BBM okt 2012)

Het experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) kijkt terug op een geslaagd transitie-experiment.

 

De effecten van ‘Taakspel voor kleuters’ (BBM okt 2012)

Door dit interventieprogramma vindt een omschakeling plaats van negatieve naar positieve controle op gedrag.

 

Hoe signaleer je kindermishandeling? (BBM okt 2012)

Over het signaleren van – en handelen bij – kindermishandeling

 

3 T’s: Waarde(n)vol samenwerken (BBM okt 2012)

Een pleidooi voor meer dialoog bij de bestrijding van kindermishandeling

 

Door de bril van een beeldbegeleider (BBM jan 2013)

In dit artikel worden drie toepassingen van beeldbegeleiding beschreven.