Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Recensie van De zorgwijzer, praktische gids voor leerlingenzorg in het primair onderwijs
24-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 93 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van Doen wat helpt, onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en zorg in Zutphen.
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 283 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Om jongeren goed te kunnen helpen, is een soepele samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen in de jeugdketen.
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 324 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
ICT kan een meerwaarde hebben voor leerlingzorg. Anthony van de Zande schrijft hier over.
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 391 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het Magazine Beter Begeleiden (jaargang 2, nummer 2) stond een artikel over “Multidisciplinaire zorgteams op school” (Pameijer, p. 6 – 9). Na aanleiding van dit artikel beschrijft intern begeleider Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs in dit digitale nummer een praktijkverhaal over haar ervaringen met deze werkwijze. In beide artikelen wordt gesproken over een Groeidocument: een format waarmee het overleg wordt voorbereid, uitgevoerd en verslagen. In dit artikel bespreken we dit document, evenals de manier waarop het wordt gebruikt.
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 503 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In Almere wordt onderzocht hoe stadswijken gezamenlijk invulling kunnen geven aan de zorgplicht in het onderwijs. Anita Gelmers, schrijft hierover.
07-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 368 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Op bso De Boomladder in Heerhugowaard wordt sinds september 2011 een speciaal SEN-lokaal ingericht.
Astrid van Noord-Seuren schrijft hierover.
07-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 634 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Erik van Meersbergen schrijft over de transfer van zorg- naar ondersteuningsstructuur
17-06-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1453 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe in een pilot op 10 scholen wordt geëxperimenteerd met Multidisciplinaire Zorgteams, een artikel door Noelle Pameijer.
24-04-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 245 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe Cluster 2 de toelating en toewijzing tot het onderwijs en de begeleiding in wil richten.
24-04-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 256 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling