Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Orthopedagoog Inge Zweers promoveerde onlangs aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de plaatsingskeuze en het functioneren van leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen in het regulier en speciaal onderwijs. Wat werkt beter: extra ondersteuning op de reguliere school of plaatsing op een speciale school?

Tekst Engelien Houben-Feddema in samenwerking met Inge Zweers
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 389 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Onderzoek naar leraarsturing, leerlingsturing en de rol van ict

In het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is door de Universiteiten van Utrecht en Leiden in samenwerking met Oberon onderzoek verricht naar werkzame ingrediënten van maatwerk met behulp van ict in het onderwijs. Hierbij werden gangbare theorieën getoetst aan de praktijk. Een van de conclusies: vooral leraargestuurd maatwerk heeft een positief effect op prestaties, motivatie en zelfregulerend leren en ict kan hieraan bijdragen.

Tekst: Liesbeth Kester, Ditte Lockhorst en Wilfried Admiraal
21-11-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2214 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Op 24 mei 2018 is het eindrapport van het onderzoek Wat werkt tegen pesten? gepresenteerd. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van veelbelovende anti-pestprogramma’s. Welke programma’s werken en welke niet? En, wat kunnen onderwijsprofessionals van de onderzoeksuitkomsten leren?

Tekst: Ronald Kielman
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2347 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In Beter Begeleiden Magazine van mei stond het artikel Intern begeleiders over passend onderwijs met de uitkomsten van het landelijke NCOJ-onderzoek over de ervaringen van ib’ers met het passend onderwijs. Hieronder lees je het vervolg met nog meer interessante bevindingen uit het onderzoek.

Tekst: Paolo van der Steenhoven en Dolf van Veen
07-06-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 625 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 zijn er rapporten en publicaties verschenen die inzicht bieden in de effectiviteit van de maatregelen en de uitvoering in de praktijk. Een bloemlezing.

Samenstelling: Janny Buma
16-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1407 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In 2014 werd passend onderwijs ingevoerd. Dit heeft veranderingen met zich meegebracht, niet alleen voor scholen en samenwerkingsverbanden, maar ook voor de intern begeleider. Een en ander was aanleiding voor de LBBO om in schooljaar 2015/2016 in samenwerking met het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) onderzoek uit te voeren naar hun ervaringen met de invoering van passend onderwijs, met het samenwerkingsverband en de samenwerking met speciaal basisonderwijs en instellingen voor jeugdhulp.

Tekst: Paolo van Steenhoven en Dolf van Veen
16-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1777 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het kader van het landelijke evaluatieprogramma Passend Onderwijs zijn leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gevraagd naar hun ervaringen met, en de impact van de ondersteuning die zij ontvangen op school. In dit artikel lees je de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat uitgevoerd is in het voortgezet onderwijs.

Tekst: Sanne Kuijper en Anke de Boer
16-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1468 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het aantal tweelingen is in de laatste decennia fors gestegen. Dit betekent dat het percentage tweelingen op scholen toeneemt. Dit vereist van schoolteams dat ze op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van deze groep leerlingen, zodat, onder andere, de vraag â??samen of apart in de klasâ?? adequaat behandeld kan worden.

Tekst: Coks Feenstra
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1534 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Nederland kent relatief gezien veel zittenblijvers, maar er zijn grote twijfels over het nut hiervan. Het heeft op de korte termijn doorgaans een positief effect, maar op de lange termijn verdwijnen de voordelen. In dit uitgebreide artikel wordt diep ingegaan op de feiten, opvattingen en redeneringen omtrent doubleren en de effecten hiervan op de leerling.

Tekst: Noëlle Pameijer en Mirella van Minderhout
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1730 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Heeft het tweeling-zijn invloed op een ontwikkelingsstoornis zoals adhd en autisme? Zijn er beschermende of juist belemmerde factoren? En hoe kunnen we tweelingkinderen het best begeleiden als er een ontwikkelingsstoornis in het spel is? Dit zijn de cruciale vragen van het Zorgprogramma Tweelingen dat recent is gestart binnen het UMC Utrecht Hersencentrum.

Tekst: Tessa Bunte en Linda Dol
17-01-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 324 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling