Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Klassenaanpak met behulp van video-opnames

Esther Jager is directeur van De Zonnewijzer in Bussum. Zij beschrijft de
ervaringen van haar school met een training om de sfeer in de klas te
verbeteren, waarbij beeldbegeleiding een belangrijke rol speelt.
Tekst: Esther Jager
18-12-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 359 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'Voor de leeuwen! Over leerlingen, hun heftige hersens en trefzeker lesgeven' uit 2016
29-11-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 962 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek: 'Passend onderwijzen, pedagogisch vakmanschap in de klas' door Peter Mol (2015)
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 100 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het in 2015 uitgegeven boek 'EDI Expliciete Directe Instructie, tips en technieken voor een goede les'.
04-06-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 86 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het verkleinen of voorkomen van onderwijsachterstanden van bepaalde groepen jonge kinderen is een speerpunt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hiertoe zijn programma’s ontwikkeld met veel aandacht voor taal, rekenen en sociaalemotionele ontwikkeling, en dat heeft veel opgeleverd. Maar er kan nog veel meer gedaan worden om alle talenten van elk kind optimaal te benutten. Kinderen
leren om hun eigen gedrag te sturen en bewuste en doelgerichte aandacht voor zogenoemde executieve functies bijvoorbeeld. (Voorschoolse) ib’ers hebben een belangrijke taak in het ondersteunen van leerkrachten en leidsters hierbij.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 2315 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek Wat Werkt: Pedagogisch handelen & klassenmanagement
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 285 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe een school met verschillende vernieuwingsonderwerpen bezig is, waaronder het zelfstandig werken, die invulling geven aan passend onderwijs.
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 347 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Er komen steeds meer taken bij voor de ib’er. Hoe om te gaan met de groeiende werkdruk?
Een artikel door Angela Kouwenhoven.
03-06-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1834 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Door dit interventieprogramma vindt een omschakeling plaats van negatieve naar positieve controle op gedrag.
24-04-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 406 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een door de CED-groep aangeleverd artikel over training Teach like a Champion
24-04-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 78 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling