Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 


De leraar kan een enorm positieve invloed hebben op het leven van een mishandeld kind. Positieve ervaringen binnen een hoogwaardige relatie werken positief en kunnen negatieve ervaringen ‘overschrijven’. Hij kan vanuit zijn professie iets zeer waardevols toevoegen. Niet door het toepassen van een ‘programma’, maar door de leerling te herkennen, erkennen en hem het gevoel te geven ‘gekend’ te worden. De begeleider kan voor de leraar een enorme steun betekenen bij het omgaan met een mishandelde of verwaarloosde leerling.

Tekst: Peter Mol
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1727 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De Meldcode en de praktijk van alledag

Hoe werkt de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk? Marianne Bookelmann, collegiaal consultant bij swv Profi Pendi en Loudy Nijhof, senior sociaal-professional bij stichting Geynwijs, leggen uit hoe ze hier in Nieuwegein mee omgaan.

Interview: Engelien Houben-Feddema
18-10-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 238 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Per jaar maken naar schatting 70.000 kinderen mee dat hun ouders gaan scheiden. In het geval van een vechtscheiding gaat dat voor het kind vaak gepaard met emotionele problemen en een mogelijke verstoring van hun ontwikkeling. Hoe kun je er als begeleider voor zorgen dat het kind zo ongeschonden mogelijk uit de ‘strijd’ komt?

Tekst: Liesbeth Groenhuijsen
26-09-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1624 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Trauma is een actueel onderwerp. Zowel door het grote aantal vluchtelingenkinderen op scholen als door de toegenomen aandacht voor de gevolgen van kindermishandeling. Kennis over trauma helpt om het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter te begrijpen en de kinderen beter te kunnen begeleiden. Hierdoor kunnen getraumatiseerde kinderen meer profiteren van het onderwijs.

Tekst: Leony Coppens en Bart van Gent
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1368 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In welke mate leidt ‘gericht oefenen’ tot een verbetering van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is een ontwerpgericht interventie onderzoek uitgevoerd volgens de OPERA methode. De uitkomsten zijn verbluffend.

Tekst: Peter Snijders
16-02-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 866 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Signaleren, accepteren en aanpakken

Volgens de Peiling Jeugd en Gezondheid (2005) heeft 4 tot 8 procent van de kinderen van 0 tot 12 jaar last van angst- en stemmingsproblemen. Dit percentage ligt hoger bij jongeren van 13 jaar en ouder. Faalangst komt veel voor bij kinderen en adolescenten. De risico´s op het gebied van de (leer)ontwikkeling voor deze kinderen zijn ongunstig als dit niet op tijd wordt aangepakt.

Tekst: Ingrid Nuijt
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 330 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek: 'wat kan je van stokstaartjes leren, interventietechnieken voor oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren'. (2014)
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 322 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een schema om een groepsoverzicht onderwijsbehoeften van leerlingen te bepalen.
10-07-2015 | docx-bestand, 25 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een goodpractice verhaal:
Een leerkracht van een groep 7 is behoorlijk handelingsverlegen geraakt. Een leerling in haar groep komt maar niet tot werken en laat daarbij ook storend gedrag en veel onrust zien. Veel van het gedrag werd lange tijd toegeschreven aan omstandigheden in de thuissituatie in combinatie met de angstige aard van de leerling. De leerling groeit op in een gezin waarvan de beide ouders hoogopgeleid zijn en het leren op school gaat de andere gezinsleden heel gemakkelijk af.
19-03-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 116 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling