Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig dat we je aanbieden. Het magazine is bedoeld voor heel het onderwijs in Nederland.

Aanleiding is de verbeterde Meldcode die leerkrachten helpt om sneller en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind. In dit magazine staan verhalen van kinderen met een enorme veerkracht, maar ook – helaas – hoe het mis kan gaan.

Met voorbeelden hoe je als leerkracht het verschil kunt maken en tips voor praten met leerlingen en ouders. Hoe gek het ook klinkt bij dit onderwerp, veel leesplezier!
17-04-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 6856 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis.

Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.
Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.
03-07-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 4249 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De Meldcode en de praktijk van alledag

Hoe werkt de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk? Marianne Bookelmann, collegiaal consultant bij swv Profi Pendi en Loudy Nijhof, senior sociaal-professional bij stichting Geynwijs, leggen uit hoe ze hier in Nieuwegein mee omgaan.

Interview: Engelien Houben-Feddema
18-10-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 238 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Trauma is een actueel onderwerp. Zowel door het grote aantal vluchtelingenkinderen op scholen als door de toegenomen aandacht voor de gevolgen van kindermishandeling. Kennis over trauma helpt om het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter te begrijpen en de kinderen beter te kunnen begeleiden. Hierdoor kunnen getraumatiseerde kinderen meer profiteren van het onderwijs.

Tekst: Leony Coppens en Bart van Gent
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1368 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van De Kleine gids Kindermishandeling, Achtergronden, signaleren en de meldcode. Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd
17-01-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 242 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In Nederland zit gemiddeld in iedere schoolklas wel een kind dat met kindermishandeling en/of huiselijk geweld te maken heeft. Van leerkrachten en intern begeleiders wordt op grond van de meldcode verwacht dat zij gevoelig zijn voor signalen. Rudy Bonnet, voorzitter van de stichting Voorkoming van Kindermishandeling (VKM), geeft adviezen over de te bewandelen stappen.
20-09-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1032 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 

De school is een belangrijke plek om signalen van kindermishandeling, met name verwaarlozing, op te pikken. Scholen kunnen daarom een groot verschil maken als de zorg om een kind zorgvuldig en deskundig wordt besproken. De Meldcode is een effectief middel om signalen van kindermishandeling/verwaarlozing in kaart te brengen, deze signalen met de ouder(s) te bespreken, en een kans te bieden om verandering aan te brengen of een besluit te nemen om te melden.

Tekst: Tea Hol
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 278 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe kun je als ib'er je extra taak als contactpersoon invullen?
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 143 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In de nieuwsbrief van Rijksoverheid wordt meer vertelt over de Meldcode Kindermishandeling
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 173 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Sinds 1 juli 2013 is de school dan verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en die ook toe te passen, Marije Bosdriesz schrijft hierover.
04-06-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 256 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling