Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Leerlingen de Nederlands als tweede taal hebben, worstelen vaak met begrijpend lezen. En dat terwijl dit een van de belangrijkste criteria vooor doorstroom naar het voortgezet onderwijs is. Te veel van deze leerlingen stromen lager uit dan havo/vwo, omdat het leesbegrip onvoldoende is. Op de Brede School Academie in Zaanstad krijgen ze na de schooltijd kans om die hoge uitstroom toch te bereiken.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 475 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Betty van Dam is Neerlandicus en directeur op een basisschool in Rotterdam. Zij vindt dat het oefenen en toetsen van begrijpend lezen zoals dit nu nog steeds plaatsvindt, niet direct in dienst staat van tekstbegrip en al helemaal niet van het kerndoel.

Tekst: Betty van Dam
14-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2750 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De protocollen Leesproblemen en Dyslexie die in 2011 zijn herzien, beschrijven hoe goed lees- en spellingonderwijs en begeleiding van leerlingen met lees-/spellingproblemen vorm kan krijgen. In de protocollen staat de leerkracht centraal.
De verantwoordelijkheid voor goed lees- en spellingonderwijs ligt echter bij het gehele team waarbinnen iedereen een eigen taak vervult. In onderstaand artikel wordt dieper ingegaan op de specifieke taken van de intern begeleider.
24-04-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 146 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling