Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Scholen zijn wettelijk verplicht om te monitoren hoe leerlingen de sociale veiligheid beleven. De uitkomsten moeten ieder jaar worden aangeleverd bij de Onderwijsinspectie, die actief handhaaft op deze monitoringsverplichting. Maar wat is een goed monitoringsinstrument en misschien nog wel belangrijker: hoe zet je zo'n sociale-veiligheidsmonitor optimaal in op school?
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 434 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving zijn op school vaak onzichtbaar en kwetsbaar. Wat zijn de signalen, wat zijn de gevolgen voor het kind en wat kan jij als onderwijsprofessional doen om deze kinderen te ondersteunen?

Tekst: Michèle Ferrière
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 442 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek 'SEL, sociaal emotioneel leren als basis' geschreven door Kees van Overveld.
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 346 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Elke school is verplicht zorg te dragen voor sociale veiligheid van haar personeel en leerlingen. Om dit kracht bij te zetten is sinds augustus 2015 de ‘Wet Veiligheid op School’ in werking. Wat houdt de wet in? Waar moet de school aan voldoen? En hoe pak je dat aan?

Tekst: Chantal Lagrand-Homburg en Emily van Driel
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 258 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Trauma is een actueel onderwerp. Zowel door het grote aantal vluchtelingenkinderen op scholen als door de toegenomen aandacht voor de gevolgen van kindermishandeling. Kennis over trauma helpt om het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter te begrijpen en de kinderen beter te kunnen begeleiden. Hierdoor kunnen getraumatiseerde kinderen meer profiteren van het onderwijs.

Tekst: Leony Coppens en Bart van Gent
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1368 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Mag je een kleuter nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietige puber een troostende arm bieden? De troostende arm, de verjaardagskus, het schouderklopje, de high-five…

Tekst: Simone Mark
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 861 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Toestroom vluchtelingen in Cobo-groep

Jose Leusink is sinds 2011 intern begeleider van de Cobo-afdeling gehuisvest in basisschool De Dubbeldekker en in De Minckelersschool in Hilversum. Begin schooljaar 2015-2016 werd zij met haar directeur en het Cobo-team geconfronteerd met een enorme toeloop van kinderen van zogenoemde statushouders, waardoor in razend tempo drie nieuwe groepen moesten worden opgestart. Lidy Peters interviewde haar over wat dit betekent voor de rol van de ib'er.

Interview: Lidy Peters
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1457 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het actieplan sociale veiligheid op school dat in september 2014 door de PO-raad en VO- raad is opgesteld.
21-09-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 1447 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een goodpractice verhaal:
Een leerkracht van een groep 7 is behoorlijk handelingsverlegen geraakt. Een leerling in haar groep komt maar niet tot werken en laat daarbij ook storend gedrag en veel onrust zien. Veel van het gedrag werd lange tijd toegeschreven aan omstandigheden in de thuissituatie in combinatie met de angstige aard van de leerling. De leerling groeit op in een gezin waarvan de beide ouders hoogopgeleid zijn en het leren op school gaat de andere gezinsleden heel gemakkelijk af.
19-03-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 116 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Augeo wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. We streven ernaar dat iedereen die met ouders en kinderen werkt, schadelijke en stressvolle opvoedsituaties kan signaleren en aanpakken. En dat gezinnen in de knel, steun krijgen van de mensen om hen heen.
Met deze doelen voor ogen ontwikkelen we online cursussen, een tijdschrift en innovatieve projecten. Onze producten worden al door meer dan 100.000 mensen gebruikt.
Augeo is een particuliere stichting en bestaat sinds 2007.

Augeo heeft een aantal documenten voor de materialenbank LBBO beschikbaar gesteld, o.a. Meldplicht, meldrecht en zorgplicht in het onderwijs
19-02-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 74 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling