Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. In het maartnummer van Beter Begeleiden Magazine gaven Selma Ruiter en Francien Geerds een samenvatting van de meest ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. In dit artikel gaan ze uitgebreider in op alle veranderingen.

Tekst: Selma Ruiter en Francien Geerds
15-04-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 279 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vorig jaar is de nieuwe intelligentietest WISC-V-NL uitgekomen. Selma Ruiter en Francien Geerds beschrijven wat er veranderd is ten opzichte van de vorige versie. Dit artikel is een samenvatting van hun uitgebreidere uitleg, die gepubliceerd wordt in de april-editie van Beter Begeleiden Digitaal (www.lbbo.nl).

Tekst: Selma Ruiter en Francien Geerds
18-03-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 79 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Elke school streeft naar een brede ontwikkeling van haar leerlingen en daar zijn verschillende benaderingen voor. Naast veel inspiratie, biedt dit artikel praktische handvatten om, in samenwerking met de leerling, verrijkend onderwijs vorm te geven.

Tekst: Nora Steenbergen-Penterman, Desirée Houkema en Yvonne Janssen
14-11-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 7872 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Soms wil het met de begeleiding van een leerling gewoon niet zo lukken. Het kind komt niet in beweging, lijkt de moed al bij voorbaat te hebben opgegeven of laat faalangstig gedrag zien. Tijd om eens te kijken naar de overtuigingen die de leerling over zichzelf heeft: zijn mindset.

Tekst: drs. Floor Raeijmaekers
14-11-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1799 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Begaafde leerlingen die in hun ontwikkeling geremd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis worden dubbelbijzondere leerlingen genoemd. In dit artikel staan drie vragen centraal: Waarom zijn ze zo lastig te herkennen? Op welke gebieden ervaren deze leerlingen problemen? Waar moet je aan denken als je hen gaat begeleiden?

Tekst: Eleonoor van Gerven
14-11-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1796 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kwadraatonderwijs is een bijzondere vorm van passend onderwijs voor begaafde kinderen. Herman Langhorst, directeur van PCBO Meppel en Kwadraat, is vorig jaar genomineerd door de Stichting Mensa Fonds die zich inzet voor hoogbegaafden. Hij licht de ontwikkeling en de werkwijze van kwadraatonderwijs toe.

Tekst: Nettie Kramer
14-11-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 2158 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
‘Kun je de volgende cijfers achterstevoren nazeggen: 5-2-7-8?’ Wat is hoogbegaafdheid en hoe kan dit worden gediagnosticeerd? Hoe kan de eerder gegeven opdracht bijdragen aan het werkgeheugen van hoogbegaafde leerlingen? Wat is van belang binnen het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen?

Tekst: Christel de Vos
14-11-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 2074 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
‘Mama, mijn hoofd staat uit op school’

Een moeder van een hoogbegaafd kind, zelf een talentbegeleider, beschrijft de onmacht, het onbegrip en de frustraties die zij en haar zoon ervaarden tijdens zijn eerste jaren op de basisschool. Haar verhaal en verbetertips kunnen ertoe leiden dat leraren en begeleiders zich beter kunnen verplaatsen in de positie van een hoogbegaafde leerling en zijn ouders.

Lees verder
18-10-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 231 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling