Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
In het kader van het landelijke evaluatieprogramma Passend Onderwijs zijn leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gevraagd naar hun ervaringen met, en de impact van de ondersteuning die zij ontvangen op school. In dit artikel lees je de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat uitgevoerd is in het voortgezet onderwijs.

Tekst: Sanne Kuijper en Anke de Boer
16-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1468 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kees van Overveld is een warm pleitbezorger van het zogenoemde sociaal-emotioneel leren (SEL). In zijn onlangs verschenen boek SEL, sociaal-emotioneel leren als basis gaat hij onder andere dieper in op de SEL-competenties en waarom deze belangrijk zijn. ‘Ik gun ieder kind de vaardigheid om met vertrouwen en plezier om te gaan met zichzelf en anderen.’

Interview: Lidy Peters
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1508 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 

Wat een voldoening geeft het wanneer kinderen goed in hun vel zitten. Je ziet, hoort en voelt dat de kinderen met begrip, respect en gevoel met elkaar omgaan. Voor de ander en voor zichzelf kunnen opkomen vanuit een basis van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie. Het Rots en Water-programma levert een belangrijke bijdrage aan dit proces door met de kinderen vanuit spel en oefensituaties deze bouwstenen te leren ontwikkelen.

Tekst: Saskia Koen en Glenn van Kleef
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 205 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van hetdoor Linda van den Bergh en Anje Ros geschreven boek: 'Begeleiden van actief leren, theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking' (2015)
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 356 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Scholen behoren voor iedere persoon een veilige plek te zijn. Pesten bedreigt
dit uitgangspunt. Deze bedreiging vraagt om een krachtig tegenantwoord. In dit
artikel wordt betoogd dat een anti-pestprogramma niet de eerste oplossing is
waar een school aan zou moeten denken. Gedragsdeskundige Kees van Overveld
bepleit een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de groep de hoogste
prioriteit krijgt.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1951 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Leerlingen met een complexe hulpvraag worden verwezen naar het speciaal onderwijs. Ze komen in een onderwijsomgeving terecht waar weliswaar veel expertise wordt geboden, maar waar de sociale omgeving begrensd is: de groepen zijn klein en de leerlingen trekken gedurende hun hele schoolloopbaan met dezelfde groep op.

Bovendien houden de leerlingen na schooltijd nauwelijks tijd over om contact te maken met kinderen uit hun eigen buurt.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 277 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Over de relatie en interactie tussen leerkracht en leerling
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 108 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Over de omgang met een leerling met McDD in het reguliere basisonderwijs
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 97 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Uitleg over hoe de Toets voor zelfredzaamheid werkt
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 160 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of ADHD zijn moeilijk achter hun computer, PSP of Nintendo weg te krijgen tenzij er activiteiten georganiseerd worden die nog spannender en spectaculairder zijn dan de spelletjes die ze op hun computer spelen! Want wie wil er nou niet duiken, klimmen, skiën, branding raften of bijvoorbeeld blokarten?
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 260 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling