Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Sinds eind 2015 kijkt de inspectie kritisch naar de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden (swv’s), scholen, ouders en ketenpartners om het fenomeen thuiszitters terug te dringen. De LBBO vroeg twee swv’s naar hun inspanningen en resultaten. Wat kunnen ze van elkaar leren en waarom zijn er in de ene regio nauwelijks thuiszitters en loopt het aantal elders op?

Tekst: Janny Buma
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 92 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Samenwerkingsverbanden spelen een cruciale rol binnen passend onderwijs. Naast het interne toezicht, houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden. Engelien Houben-Feddema gaat in gesprek hierover met onderwijsinspecteur en programmamanager passend onderwijs Floor Wijnands.

Interview: Engelien Houben-Feddema
16-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1405 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vorig schooljaar vroeg Beter Begeleiden een aantal directeuren van samenwerkingsverbanden (SWV’s) hoe hun organisatie passend onderwijs ging vormgeven. Inmiddels is passend onderwijs een feit, en zijn we benieuwd naar hun ervaringen. In februari is het laatste woord aan Johan Vroegindeweij, directeur van SWV Unita in de regio Gooi en Vechtstreek
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 148 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vorig schooljaar vroeg Beter Begeleiden een aantal directeuren van samenwerkingsverbanden (SWV’s) hoe hun organisatie passend onderwijs ging vormgeven. Inmiddels is passend onderwijs een feit, en zijn we benieuwd naar hun ervaringen.

Elke maand laat BBD een andere directeur aan het woord. In december is het de beurt aan Brigitta Gadella van SWV De Eem.
23-02-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 165 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen blijven ondersteuning bieden, ook na de invoering van passend onderwijs. Is er iets veranderd voor scholen en zieke leerlingen èn wat is de werkwijze tussen het onderwijs aan de zieke leerling van de consulent en de begeleider passend onderwijs bij het samenwerkingsverband?

Tekst: Miek Hoogbergen
13-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 295 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De brief van 19 september 2014 van Ministerie van OCW naar de 2e kamer betreffende de besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 170 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling