Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Recensie van het in 20119 door Eduforce uitgegeven boek 'De Gouden weken 2.0, groepsvorming en ouderbetrokkenheid'.
29-10-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 65 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Stel, je wilt in je school veranderingen doorvoeren, maar wordt geremd door terughoudendheid van een of meer collega‘s. Hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Een goed begin is een zorgvuldige analyse van wat er precies speelt. Marijke Lingsma geeft vijf kritieke succesfactoren die daarbij helpen.

Tekst: Marijke Lingsma
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1810 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Wat doe je als schoolteam met een onrustig, negatief klimaat in een klas, waar je maar geen grip op krijgt? Groepen zijn dynamische gehelen. Je stopt er iets in en je moet afwachten wat eruit komt. Welke factoren zijn van invloed op een groep? En wat kun je doen om een groep te beïnvloeden?

Tekst: Jelly Bijlsma
26-09-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1691 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De eerste weken van het schooljaar zijn een essentiële periode als het gaat om groepsontwikkeling. Hoe gaat dat eraan toe op het po en het vo? Janny Buma interviewde twee vertegenwoordigers van scholen in Gouda; een ib’er van een Jenaplanschool en een leerjaarcoördinator uit het vo.

Tekst: Janny Buma
07-06-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 318 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'De Ringaanpak' uit 2016
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 241 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een schema om een groepsoverzicht onderwijsbehoeften van leerlingen te bepalen.
10-07-2015 | docx-bestand, 25 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Scholen behoren voor iedere persoon een veilige plek te zijn. Pesten bedreigt
dit uitgangspunt. Deze bedreiging vraagt om een krachtig tegenantwoord. In dit
artikel wordt betoogd dat een anti-pestprogramma niet de eerste oplossing is
waar een school aan zou moeten denken. Gedragsdeskundige Kees van Overveld
bepleit een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de groep de hoogste
prioriteit krijgt.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1951 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Leerlingen met een complexe hulpvraag worden verwezen naar het speciaal onderwijs. Ze komen in een onderwijsomgeving terecht waar weliswaar veel expertise wordt geboden, maar waar de sociale omgeving begrensd is: de groepen zijn klein en de leerlingen trekken gedurende hun hele schoolloopbaan met dezelfde groep op.

Bovendien houden de leerlingen na schooltijd nauwelijks tijd over om contact te maken met kinderen uit hun eigen buurt.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 277 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Van een moeilijk werkbare klas naar een werkbare klas met SVIB voor leraren.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 238 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'De Gouden Weken' over groepsvorming en ouderbetrokkenheid
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 384 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling