Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Begeleiders zijn professionals; ze hebben cursussen gevolgd of een masteropleiding afgerond waardoor ze inhoudelijk expert zijn. Dat ze in de interactie met collega’s, ouders, de schoolleiding en leerlingen niet altijd professioneel handelen, is soms een blinde vlek. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke en interactionele professionaliteit. Ook is er aandacht voor het begrenzen van gedrag van begeleiders, wanneer dit in de onderlinge interactie niet professioneel is.

Tekst: Henk Galenkamp
09-12-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 308 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Stel, je wilt in je school veranderingen doorvoeren, maar wordt geremd door terughoudendheid van een of meer collega‘s. Hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Een goed begin is een zorgvuldige analyse van wat er precies speelt. Marijke Lingsma geeft vijf kritieke succesfactoren die daarbij helpen.

Tekst: Marijke Lingsma
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1810 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het in 2017 door CPS uitgebrachte boek: Activerende en passende werkvormen
26-09-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1980 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Er is de afgelopen vijftien jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zorgstructuur in en om de school. Inzet daarbij vormde niet alleen de verbetering van de samenwerking met instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, jeugdhulp en sociale veiligheid, maar ook de ontwikkeling van intensievere werkrelaties tussen het regulier en speciaal onderwijs. Een belangrijk motief voor de ontwikkeling van het programma Leer-Kracht is de handelingverlegenheid van leerkrachten bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het primair onderwijs en met vraagstukken in het bijzonder.
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 980 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Mag je een kleuter nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietige puber een troostende arm bieden? De troostende arm, de verjaardagskus, het schouderklopje, de high-five…

Tekst: Simone Mark
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 861 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het in 2015 verschenen boek 'Het inspiratieboek voor de gelukkige klas'
21-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 225 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Sinds januari is de LBBO aangesloten bij de Federatie voor Onderwijs vakorganisaties (FvOv). Voorzitter Jilles Veenstra belicht op welke manier vroegtijdige uitstroom van net gestarte docenten kan worden voorkomen en pleit voor een correcte naleving van de cao voor startende docenten.
21-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 190 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een verslag van redactielid Engelien Houben-Feddema van de inspirerende studiedag Like to Learn, rond het thema 'De leraar doet ertoe'
23-02-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 366 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Voor het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen bestaat geen toverformule. Het is een leer- en ervaringsproces waar veel geduld bij komt kijken, en vooral veel oefening, zo betoogt onderwijsdeskundige Kees van der Wolf.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 144 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van de film 'In ogenschouw, reflectie op belangrijke leerkrachtvaardigheden'
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 193 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling