Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Scholen zijn wettelijk verplicht om te monitoren hoe leerlingen de sociale veiligheid beleven. De uitkomsten moeten ieder jaar worden aangeleverd bij de Onderwijsinspectie, die actief handhaaft op deze monitoringsverplichting. Maar wat is een goed monitoringsinstrument en misschien nog wel belangrijker: hoe zet je zo'n sociale-veiligheidsmonitor optimaal in op school?
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 434 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook kan ontstaan door school weten nog net veel mensen. In dit artikel wordt uitgelegd wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 505 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek 'Veranderend toezicht, werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie'
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1632 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
raag van een lid beantwoord

Vraag:
Binnen het primair onderwijs worden er externen ingezet om leerlingen passende ondersteuning te geven. Deze ondersteuning is niet altijd mogelijk vanuit arrangementgelden. Denk aan: logopedie op school of een remedial teacher van een externe organisatie die op school aan leerlingen ondersteuning biedt onder schooltijd. Aangegeven wordt, dat dit niet mag van de Inspectie in verband met de onderwijsleertijd. Wat is nu op dit vlak wel en niet toegestaan, teneinde leerlingen passend onderwijs te bieden?
18-10-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 176 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Beter Begeleiden was benieuwd naar hoe scholen zich voorbereiden op het nieuwe toezicht van de Onderwijsinspectie en wat de ervaringen met het inspectiebezoek achteraf zijn. Twee redactieleden gingen op pad om de verhalen uit eerste hand te horen.
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1005 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het toezicht van de onderwijsinspectie heeft een aantal vernieuwingen ondergaan. Wij vroegen hoofdinspecteur Arnold Jonk om het proces en de vernieuwingen in een artikel toe te lichten.

Tekst: Arnold Jonk
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1250 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een open deur, maar helaas is dit recht nog niet altijd gewaarborgd. Nog steeds zijn er thuiszitters in Nederland: kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuiszitten omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel een speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Passend onderwijs blijkt (nog) niet het sluitende aanbod op te leveren waarop gehoopt was.

Tekst: Carry Roozemond
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 4784 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hier kun je de presentatie van de workshop van Arnold Jonk (onderwijsinspectie) die gehouden is tijdens de conferentie 'De begeleider als regisseur en bruggenbouwer' terugvinden.
21-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 441 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het kader van passend onderwijs is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) in het basisonderwijs verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning ontvangen. Binnen het samenwerkingsverband is overeenstemming belangrijk hoe het OPP een werkbaar document kan zijn voor leraren, zodat het ook daadwerkelijk richting kan geven aan het optimaliseren van ontwikkelingskansen van leerlingen. De inspectie zal vanaf dit schooljaar de uitwerkingen van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen toetsen aan de wettelijke vereisten.

Tekst: Gea Spaans
13-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 699 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren. Bestemd voor scholen, diensten jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren.
08-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 1658 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling