Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook kan ontstaan door school weten nog net veel mensen. In dit artikel wordt uitgelegd wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 505 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Samenwerkingsverbanden spelen een cruciale rol binnen passend onderwijs. Naast het interne toezicht, houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden. Engelien Houben-Feddema gaat in gesprek hierover met onderwijsinspecteur en programmamanager passend onderwijs Floor Wijnands.

Interview: Engelien Houben-Feddema
16-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1405 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Beter Begeleiden was benieuwd naar hoe scholen zich voorbereiden op het nieuwe toezicht van de Onderwijsinspectie en wat de ervaringen met het inspectiebezoek achteraf zijn. Twee redactieleden gingen op pad om de verhalen uit eerste hand te horen.
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1005 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het toezicht van de onderwijsinspectie heeft een aantal vernieuwingen ondergaan. Wij vroegen hoofdinspecteur Arnold Jonk om het proces en de vernieuwingen in een artikel toe te lichten.

Tekst: Arnold Jonk
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1250 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een open deur, maar helaas is dit recht nog niet altijd gewaarborgd. Nog steeds zijn er thuiszitters in Nederland: kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuiszitten omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel een speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Passend onderwijs blijkt (nog) niet het sluitende aanbod op te leveren waarop gehoopt was.

Tekst: Carry Roozemond
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 4784 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In Beter Begeleiden Digitaal van september 2013 stond een artikel over de Almeerse OBS De Hasselbraam. Het schoolteam was dat schooljaar aan de slag gegaan met de pilot van passend onderwijs. Directeur Marc Vrakking beschrijft hoe het proces is verlopen.
18-02-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 326 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het algemeen reageren directies, ib’ers en leraren positief als ze gevraagd wordt of ze aan opbrengstgericht werken (OGW) doen. De inspectie heeft echter een ander beeld: zo’n 30 procent werkt opbrengstgericht. Hoe komt het dat er zo’n groot verschil is tussen wat scholen denken te doen en de inschatting van de inspectie? Hebben ze het wel over hetzelfde? Hebben ze een gemeenschappelijk concept met betrekking tot OGW? Onderwijsconsultant Cees Bos meent van niet. Daarom lijkt het hem goed om ‘opbrengstgericht’ nog maar eens nader te definiëren, en dan direct te bepalen wat nu eigenlijk de kern is van OGW.

Tekst: Cees Bos
13-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 603 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het kader van passend onderwijs is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) in het basisonderwijs verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning ontvangen. Binnen het samenwerkingsverband is overeenstemming belangrijk hoe het OPP een werkbaar document kan zijn voor leraren, zodat het ook daadwerkelijk richting kan geven aan het optimaliseren van ontwikkelingskansen van leerlingen. De inspectie zal vanaf dit schooljaar de uitwerkingen van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen toetsen aan de wettelijke vereisten.

Tekst: Gea Spaans
13-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 699 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Wanneer de Inspectie een onvoldoende heeft gegeven voor het taal- of rekenonderwijs, is dat schrikken. Ieder teamlid voelt dan aan dat er iets moet gebeuren. Maar wat is wijsheid? Koop je de nieuwste methode, laat je een specialist een studiedag verzorgen of buig je je opnieuw over de Citoresultaten? Het zijn allemaal waardevolle opties, maar het kan ook anders: focus op het versterken van het vakmanschap van individuele leerkrachten en het team als geheel. Schoolontwikkeling met beeldbegeleiding is een effectieve manier om opbrengstgerichter te leren werken.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 289 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'Overleef de onderwijsinspectie!'
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 201 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling