Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Begeleiders zijn professionals; ze hebben cursussen gevolgd of een masteropleiding afgerond waardoor ze inhoudelijk expert zijn. Dat ze in de interactie met collega’s, ouders, de schoolleiding en leerlingen niet altijd professioneel handelen, is soms een blinde vlek. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke en interactionele professionaliteit. Ook is er aandacht voor het begrenzen van gedrag van begeleiders, wanneer dit in de onderlinge interactie niet professioneel is.

Tekst: Henk Galenkamp
09-12-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 308 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De LBBO heeft er een nieuwe tak bij. Sinds 1 januari 2019 is de Landelijke Beroepsvereniging voor Specialisten Begaafdheid (LBSB) onderdeel van onze organisatie. Voorzitter Karin Elburg legt uit waar de vereniging voor staat en waarom gekozen is voor samenwerking.

Tekst: Karin Elburg
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 376 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Wat brengt een McKinsey-ingenieur die vier dagen per week de wereld rondreist ertoe zich met het Nederlandse onderwijs te gaan bemoeien? Jaap Versfelt’s burgerinitiatief leidde in 2012 tot de oprichting van Stichting Leerkracht. Lidy Peters, die zelf op een school werkt waar Leerkracht is geïmplementeerd, ondervraagt hem over dit professionaliseringstraject en de invloed ervan op de rol van de schoolleider en de intern begeleider.

Interview: Lidy Peters
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 593 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
‘Door je te registreren, laat je zien dat je bewust werkt aan je ontwikkeling’

Als je lid bent van de LBBO, geef je aan dat je de kwaliteit van je werk belangrijk vindt. Als je je inschrijft in het kwaliteitsregister voor begeleiders, ga je nog een stapje verder: je laat ermee zien dat je goed opgeleid bent als begeleider en bewust werkt aan je professionele ontwikkeling. Honderden begeleiders zijn inmiddels geregistreerd. Wie volgt?

Tekst: Elleke van den Burg-Poortvliet
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2250 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Presentatie van de door Jitske Kramer gehouden lezing tijdens de Beurs Beter Begeleiden 2018
23-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 4190 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vanuit de beroepsstandaard voor jonge-kindspecialisten, de functieomschrijvingen
14-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 88 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vanuit de beroepsstandaard voor gedragsspecialist, de functieomschrijvingen
14-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 78 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Veel begeleiders in het onderwijs hebben van oudsher ook een lesbevoegdheid, nog steeds een aanstelling als leraar en staan in veel gevallen gedeeltelijk voor de groep. Dit betekent dat de Wet Beroep Leraar ook op hun van toepassing is. Lidy Peters, die in 2016-2017 werkzaam was als ambassadeur van de Onderwijscoöperatie, beschrijft in dit artikel wat de wet inhoudt, de stand van zaken rondom het lerarenregister en de consequenties voor begeleiders.

Tekst: Lidy Peters
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1998 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Van ib’er naar coördinator passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs is de rol van de ib’er veranderd. Steeds vaker vormt deze de schakel tussen de zorg binnen en buiten de school. Hoe bouw je met je partners een samenwerking op waar leerlingen van profiteren? In Den Bosch volgen ib’ers samen een opleidingsmodule om zich hierin te bekwamen.

Tekst: Marijke Nijboer
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2046 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Op 31 oktober jongstleden kreeg Aleid Beets-Kessens het eerste exemplaar aangeboden van de Beroepsstandaard jonge-kindspecialist. Niet voor niets, want zij was de grote stimulator bij de totstandkoming. Beets Kessens is van oorsprong kleuterleidster. Ze studeerde pedagogiek en orthopedagogiek en is onder andere docent Master Educational Needs en voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift De wereld van het jonge kind. Lidy Peters sprak met haar.

Interview Lidy Peters
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2252 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling