Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Dyscalculie-expert prof. dr. Hans van Luit wijst op een zorgwekkende ontwikkeling: de gemiddelde rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen neemt af. In dit artikel stipt hij de staat van het huidig rekenonderwijs aan. Daarnaast gaat hij uitgebreid in op het fenomeen dyscalculie: hoe herken je het en hoe ondersteun je een kind met dyscalculie?

Tekst: Hans van Luit
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 528 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Psycholoog Marisca Milikowski heeft veel onderzoek gedaan naar dyscalculie en diverse publicaties op haar naam staan, waaronder de Nederlandse Dyscalculie Screener. In dit artikel beschrijft zij op welke manier ze kinderen met mogelijke dyscalculie onderzoekt, diagnosticeert en ondersteunt en geeft zij haar visie over het ideale dyscalculieonderzoek.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 291 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een recensie van de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS)
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 227 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het Masterplan Dyscalculie, een initiatief van het ministerie van OCW, is in 2013 van start gegaan en loopt door tot in ieder geval 2015. Het ondersteunt scholen bij het implementeren van een aanpak voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. De protocollen ERWD (Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie) zijn hierbij leidend.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 330 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek Kinderen met dyscalculie uit april 2008
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 105 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het opzoekboekje uitgegeven door Braams en partners
11-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 452 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie: Handle with care - Passend handelen bij leerbelemmeringen
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 378 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie: Stomme sommen, Mijn boek over dyscalculie
08-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 278 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie
07-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 365 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Annemie Desoete beschrijft hoe om te gaan met een kind met dyscalculie.
17-06-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1428 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling