Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Lastig gedrag van leerlingen maakt veel leraren handelingsverlegen. Een primaire, impulsieve reactie op grensoverschrijdend gedrag heeft meestal een averechts effect. Begeleiders worden dan gevraagd ter ondersteuning. Hoe te handelen? Wat te zeggen? Wat te doen en wat te laten? Hans Kaldenbach legt uit hoe je in taal en gebaar verbinding kunt maken met de leerling om zo het gedrag te de-escaleren en om te buigen.

Interview: Josje Jaasma
09-12-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 360 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Absences zijn epileptische aanvallen met korte momenten van afwezigheid. De omgeving merkt ze vaak niet op of herkent ze niet. Vaak ook worden ze verward met dromerig gedrag. Als een kind absences heeft, mist het steeds stukjes informatie. Hierdoor kan het zich anders gaan gedragen en/of kunnen er leerproblemen ontstaan.

Tekst: Desirée Jenniskens
29-10-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 251 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In sommige groepen binnen het basisonderwijs is sprake van hardnekkig probleemgedrag, waardoor lesgeven praktisch onmogelijk gemaakt wordt. Kees van Overveld beschrijft de kenmerken en geeft aan met welke strategieën ongewenst gedrag effectief kan worden tegengaan.

Tekst: Kees van Overveld
29-10-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 345 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Sommige kinderen missen de grip op hun eigen gedrag, ze kunnen zichzelf niet genoeg sturen. Ze zijn snel afgeleid en vinden het lastig om te functioneren in een groep. Wat kun je doen om de ontwikkeling van zelfregulatie bij deze kinderen te stimuleren?
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 235 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het onderwijs is doorgeschoten met talloze vernieuwingen en hulpprogramma's die slechts leiden tot de bevestiging dat er normale kinderen zijn en kinderen die afwijken, aldus Peter Mol. Volgens hem kan een provocatieve houding van de begeleider ertoe bijdragen dat het tij gekeerd wordt.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 138 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe geef je de juiste hulp aan leerlingen met een gedragsvraagstuk? Veel scholen worstelen hiermee. Samenwerkingsverband de Eem wil hen hierbij ondersteunen en kwam een innovatieve methode op het spoor: de Familieklas. In de Familieklas werken ouders en school samen om een leerling te helpen gewenst gedrag aan te leren.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 174 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Dit keer de ‘must read’ van orthopedagoog Erik van Meersbergen.

Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren
Kees van der Wolf & Tanja van Beukering
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 443 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In de moderne samenleving ligt er op school, zowel in de bovenbouw van het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, vaak een stevige uitdaging als het gaat om gedragsproblemen. De methodiek van geweldloos verzet blijkt een effectieve aanpak om de autoriteit en de orde in de klas te herstellen.

Tekst: Wil van Nus
08-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 365 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Orthopedagoog Inge Zweers promoveerde onlangs aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de plaatsingskeuze en het functioneren van leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen in het regulier en speciaal onderwijs. Wat werkt beter: extra ondersteuning op de reguliere school of plaatsing op een speciale school?

Tekst Engelien Houben-Feddema in samenwerking met Inge Zweers
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 389 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het pakket Druk in de klas, leerkrachtmethode dat in 2017 door Boom Uitgevers is uitgegeven.
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 1653 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling