Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Beeldbegeleiding is vooral bekend als een methodiek voor het verder ontwikkelen van het vakmanschap van een leraar. De toepassing van beeldbegeleiding die in dit artikel wordt beschreven, is hiervan afgeleid en heet Kijken met kinderen. Het is een groepshandelingsplan voor het verbeteren van het (leer)gedrag van kinderen, waarbij het deskundig gebruik van filmbeelden en foto’s het verschil maken.

Tekst: Vincent Klabbers
30-01-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2035 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Presentatie van de lezing van Groepsplannen en spel, een interactieve lezing/workshop waarbij Emilie Groot met de aanwezige jonge kind specialisten in gesprek ging over de mogelijkheden om meer ruimte te maken voor spel in het groepsplan. De lezing werd gehouden tijdens de conferentie Beter Begeleiden op 22 maart 2017
20-06-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1223 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Sinds de introductie van het handelingsgericht werken is het Nederlands onderwijs gericht op het maken van groepsplannen en groepsoverzichten. Op dit moment zijn er heel wat discussies gaande over de zin en onzin van de groepsplannen. De grote vraag is: Hoe effectief is het gebruik van groepsplannen en groepsoverzichten voor het onderwijs in de groep?

Tekst: Janny Buma
07-06-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 320 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Handelingsgericht werken (HGW) bestaat ruim 10 jaar. De PO-raad schat dat zoâ??n drie op de vier scholen elementen van HGW min of meer toepassen (Bosdriesz & Kuijs, 2013). In dit artikel wordt geïnventariseerd hoe HGW ervoor staat.

Tekst: Noëlle Pameijer, Mirella van Minderhout en Frosien Wielink
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 937 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'Haal meer uit je toetsgegevens' uit 2015
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 542 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een schema om een groepsoverzicht onderwijsbehoeften van leerlingen te bepalen.
10-07-2015 | docx-bestand, 25 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Om passend onderwijs vorm te geven wordt van scholen steeds meer verwacht dat zij inzoomen op onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Een middel om dit te doen is handelingsgericht werken met groepsplannen. Dit is onderdeel van de 1-zorgroute. Niet alleen het handelen van de leerkracht wordt hiermee aangescherpt, de rol van de intern begeleider verandert ook. Wijnand Gijzen schrijft hierover
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 178 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vanaf 1 mei 2009 heeft de LBib een serie artikelen gepubliceerd onder de noemer: gedeelde zorg is betere zorg; de Ib’er als spin-in-het-zorgnetwerk. De artikelen gaan in op actuele thema's en sluiten nauw aan bij de inhoud van de Wegwijzer voor de interne begeleider, als spil in de samenwerking met externe zorgpartners. Dit artikel betreft de 1 zorgroute in de praktijk.
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 654 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Over een nieuwe publicatie van de CED-groep
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 400 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In dit artikel kijken we welke doelen er zijn, wat de relatie is met de leerlijn en hoe dit precies werkt in klasseplan.
08-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 498 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling