Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
In februari 2016 verscheen dit ‘pareltje’ over Daan, een leerling met PDD NOS en ADHD. Met de juiste ondersteuning lukte het Daan om de reguliere lessen bij te wonen en zich net zo goed te ontwikkelen als de andere leerlingen. Een paar weken terug kreeg de redactie van Beter Begeleiden een update van de moeder van Daan. Die willen we onze lezers natuurlijk niet onthouden.
12-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 87 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Thona Klaassen is ib’er binnen CNS Putten. Zij werd door CPS gevraagd de zogenoemde LesobservatieApp uit te proberen in het basisonderwijs. Deze app is gebaseerd op de vijf rollen van de leraar. Voor Beter Begeleiden schreef zij haar ervaringen op.

Tekst: Thona Klaassen
29-11-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1357 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een open deur, maar helaas is dit recht nog niet altijd gewaarborgd. Nog steeds zijn er thuiszitters in Nederland: kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuiszitten omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel een speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Passend onderwijs blijkt (nog) niet het sluitende aanbod op te leveren waarop gehoopt was.

Tekst: Carry Roozemond
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 4784 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Passend onderwijs kan scholen, leerkrachten en ouders voor problemen plaatsen; soms is er niet genoeg kennis of menskracht om alle kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Via Zorgstudent kunnen scholen tijdelijk professionele krachten inhuren die helpen die periode te overbruggen. Zorgstudent-oprichter Jacqueline van der Bend legt uit hoe en een ander in zijn werk gaat.Tekst: Ineke Kersten
23-02-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 174 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kennis over het lerende brein is hot! Maar wat als de hersenontwikkeling op jonge leeftijd wordt verstoord? Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) verzorgt ambulante begeleiding voor leerlingen met epilepsie binnen het primair- en voortgezet onderwijs en het MBO en richt zich nadrukkelijk op de link tussen het brein, epilepsie, cognitie en leren.

Tekst: Marieke Wijnans
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 209 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Dankzij de gemotiveerde en deskundige inzet van vele onderwijsprofessionals realiseert het Nederlandse onderwijs al jaren voor het leeuwendeel van alle kinderen passend onderwijs. Maar er zitten ook ieder schooljaar enkele duizenden kinderen thuis, voor wie passend onderwijs allesbehalve vanzelf spreekt. Een scherp oog voor risicovolle ‘kantel’-situaties kan uitkomst bieden.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 321 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Samenvatting van resultaten van onderzoek dat in nov/dec 2007 is uitgevoerd m.b.t. ambulante begeleiding door cluster 4.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 512 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Standpunt Sandra Koot over invoering passend onderwijs
11-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 474 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Artikel over ondersteuning bij de aanvraag van indicatie voor speciaal onderwijs (rugzakje)
11-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 395 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een ambulant begeleider ondersteunt een leerling met hersenbeschadiging bij haar terugkeer in het onderwijs
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 346 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling