Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Het leren schrijven is een doorgaand leerproces dat ook van invloed is op de ontwikkeling van rekenen, lezen en spellen. De neurologische ontwikkeling en motorische geoefendheid speelt hierbij een grote rol. In dit artikel wordt de ontwikkeling van het schrijven besproken en worden met praktische handvatten gegeven. Hierbij is extra aandacht voor de te maken keuzes, zoals die tussen het blokschrift en/of het verbonden schrift.

Tekst: Janneke Jonker

12-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 226 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Voor veel coaches in het voortgezet onderwijs zijn ‘De vijf rollen van de leraar’ van Martie Slooter een leidraad in de begeleiding van leraren. Ze heeft nu een nieuw boek geschreven dat in januari verscheen: De zes rollen van de leraar, handboek voor effectief lesgeven. Daarin presenteert ze onder andere een leerlijn voor leraren. Wat houdt deze leerlijn in en wat is de betekenis hiervan voor begeleiders?

Interview: Nettie Kramer
14-03-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2028 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kees van Overveld is een warm pleitbezorger van het zogenoemde sociaal-emotioneel leren (SEL). In zijn onlangs verschenen boek SEL, sociaal-emotioneel leren als basis gaat hij onder andere dieper in op de SEL-competenties en waarom deze belangrijk zijn. ‘Ik gun ieder kind de vaardigheid om met vertrouwen en plezier om te gaan met zichzelf en anderen.’

Interview: Lidy Peters
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1508 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Stel je voor: een praktijkschool of een vmbo met alleen gemotiveerde leerlingen die exact weten waarom ze naar school gaan. Waar de directeur iedereen bij naam kent, klassen niet groter zijn dan achttien leerlingen en ouders rechtstreeks betrokken zijn. Een utopie? Nee, het heet Big Picture Learning. De grootste fan? President Obama.

Tekst: Nettie Kramer
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1295 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
‘Let’s make things better!’ Een slagzin van een bekend technologiebedrijf in het zuiden van het land. Het lijkt wel een vertaling van kerndoel 45 van het basisonderwijs: ‘De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen ontwerpen, realiseren en evalueren’. Maar een doorgaande leerlijn van vrolijk experimenterende peuters naar serieus ontwerpende kinderen in groep 8 is op de meeste scholen niet te vinden. Jammer, want hoe moeten kinderen nu ontdekken of ze talent hebben voor onderzoeken en ontwerpen?

Tekst: Hanno van Keulen
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 1161 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een schema om een groepsoverzicht onderwijsbehoeften van leerlingen te bepalen.
10-07-2015 | docx-bestand, 25 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Juist voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn doorgaande lijnen in de ondersteuning van kind en gezin van groot belang. Dat vraagt vooral om aandacht op overgangsmomenten, zoals van de ene school naar een andere, maar ook in de afstemming tussen onderwijs en externe partners.
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn nu in een matrix samengevat.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 341 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Op de Violenschool in Hilversum wordt sinds drie jaar gewerkt met ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Door ervaringen in de praktijk en de deelname aan de pilot van het SLO (werken met functioneringsniveaus) is het OPP al regelmatig aangepast. Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs beschrijft de werkwijze en ervaringen met OPP’s binnen de Violenschool.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 286 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In dit artikel kijken we welke doelen er zijn, wat de relatie is met de leerlijn en hoe dit precies werkt in klasseplan.
08-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 498 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Diataal heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volledig toetsvolgsysteem. Een artikel hierover.
17-06-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 188 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling