Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Recensie van de 'Emotiethermometer'
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 130 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Naar aanleiding van analyses van resultaten van de huidige Cito-spellingtoets versus het traditionele dictee maakt Lidy Peters - leerkracht, intern begeleider en leesspecialist -, duidelijk wat professionals uit de onderwijspraktijk tegen de inhoud van de toets hebben.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 484 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe wordt er in de Citotoets, de Entreetoets en de LVS-toetsen eigenlijk omgegaan met dyslexie?
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 519 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Alle scholen zullen eraan moeten geloven: op een transparante, periodieke, handelingsgerichte wijze volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel scholen hebben dan ook behoefte aan een systeem waarmee ze via screenings de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen in kaart kunnen brengen en kunnen volgen.
In dit artikel wordt nader op dit onderwerp ingegaan en worden de problemen hierbij besproken. Ter illustratie wordt aangegeven hoe het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem “Op school” omgaat met deze problemen.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 415 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe ontwikkelt Cito de LVS-toetsen?
24-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 133 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Ton Kapinga schrijft over de meerwaarde van het drempelonderzoek
24-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 160 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een kritische beschouwing over de betrouwbaarheid van ‘sociaal-emotionele’ leerlingvolgsystemen en de beoordelingsprocedures van leerlinggedrag.
24-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 115 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Henk van Dijk schrijft over een Intelligentietest om niveau voor vervolgonderwijs te bepalen.
08-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 567 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Om de ontwikkeling van je leerlingen te volgen, neem je onder meer toetsen van een leerlingvolgsysteem af. Het aantal goede antwoorden op een toets wordt de ruwe score of toetsscore genoemd. Een toetsscore is om te zetten naar verschillende scores zoals vaardigheidsscores, vaardigheidsniveaus, functioneringsniveaus en DLE's. Wanneer gebruik je welk soort score? wat zijn de voordelen van een vaardigheidsscore. Judith Hollenberg en Gerben Verbeek schrijven hierover.
17-06-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1905 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling