Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Betty van Dam is neerlandica, was leraar op de basisschool en docent op de pabo. Als schoolleider van basisschool De Taaltuin in Schiedam gaf ze het vak begrijpend lezen een nieuwe invulling. Nu doet ze dat op De Violier in Schiedam. Beide scholen maken deel uit van Stichting Primo die, met haar als projectleider, ook gestart is met een samenwerking tussen het basis- en voortgezet onderwijs aangaande verdiepend lezen. Over dit initiatief sprak Lidy Peters met haar.

Interview: Lidy Peters
29-10-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 456 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van de door de Logopediste Martine Tisse-Linsen ontwikkelde agenda voor mensen met geheugen problemen, spraak-taal problemen, ADHD en autisme.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 161 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Leerlingen de Nederlands als tweede taal hebben, worstelen vaak met begrijpend lezen. En dat terwijl dit een van de belangrijkste criteria vooor doorstroom naar het voortgezet onderwijs is. Te veel van deze leerlingen stromen lager uit dan havo/vwo, omdat het leesbegrip onvoldoende is. Op de Brede School Academie in Zaanstad krijgen ze na de schooltijd kans om die hoge uitstroom toch te bereiken.
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 475 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 

Theaterlezen is een functionele en motiverende vorm van herhaald samenlezen, met als doel: samen een leestekst voor een groep toehoorders over het voetlicht brengen. In de onderwijspraktijk en in de individuele dyslexiebehandeling kan de leesvaardigheid èn het leesplezier van kinderen met dyslexie gestimuleerd worden, door via theaterlezen hun sterke kanten in te zetten.

Tekst: Itie van den Berg en Alie Smidstra
17-01-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1413 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Intern begeleider en leesspecialist Lidy Peters startte vier jaar geleden met het project ‘Lezen tegen de zomerdip’ voor zwakke lezers uit groep 3. Later breidde ze dit uit naar zwakke lezers in groep 4. In dit artikel wordt de motivatie, het materiaal en de aanpak beschreven, de toetsing, de resultaten en het neveneffect: ouderbetrokkenheid.

Tekst: Lidy Peters
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1017 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kwaliteitskaart Vos en Haas tegen de zomerdip, genoemd in het artikel Vier jaar 'lezen tegen de zomerdip' van Lidy Peters uit de BBM van januari 2016
07-01-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 4569 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Vakantiewerkschrift Vos en Haas op het eiland, genoemd in het artikel Vier jaar 'lezen tegen de zomerdip' van Lidy Peters uit de BBM van januari 2016
07-01-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1248 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Werkbladen Tot Kijk Vos en Haas, genoemd in het artikel Vier jaar 'lezen tegen de zomerdip' van Lidy Peters uit de BBM van januari 2016
Mochten de werkbladen niet overeenkomen met het leesboek, dan heeft dit te maken met de druk van het boek. Je kunt dit eventueel zelf aanpassen.
07-01-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 801 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Werkblad Vos en Haas op het eiland, genoemd in het artikel Vier jaar 'lezen tegen de zomerdip' van Lidy Peters uit de BBM van januari 2016
07-01-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 941 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een schema om een groepsoverzicht onderwijsbehoeften van leerlingen te bepalen.
10-07-2015 | docx-bestand, 25 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling