Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
De literatuurlijst bij het artikel "Zelfbeeld en motorische vaardigheden'' van Johannes Noordstar
15-04-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 533 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kinderen met een motorische achterstand ervaren problemen met het uitvoeren van activiteiten als buiten spelen, de gymles en schrijven. Zij voelen zich hierdoor minder competent en ontwikkelen vaak een laag zelfbeeld. Kun jij als begeleider het zelfbeeld van deze kinderen verbeteren?

Tekst: Johannes Noordstar
18-03-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 274 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Motorische problemen bij kinderen worden idealiter in de onderbouw van het basisonderwijs gesignaleerd en aangepakt. Soms komen er echter leerlingen met een motorische achterstand het voortgezet onderwijs binnen. Met behulp van motorische remedial teaching (mrt) kunnen deze leerlingen hun vaardigheden
ontwikkelen. Ferrie van der Werf werkte jarenlang als mrt’er op het Esdal College in Emmen en ontwikkelde een mrt-programma.
14-05-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2103 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hanneke Poot-van der Windt en Birgitte ten Hove bespreken in de rubriek Topboek! hun favoriete boek m.b.t. beweging en motoriek. Speelkriebels voor kleuters en Leven met sensaties.
14-05-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2188 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Onderzoek toont aan dat kinderen met minder goede motorische vaardigheden in het bewegingsonderwijs vooral baat hebben bij impliciete instructies. Maar is dit ook de praktijk? De Radboud Universiteit deed er onderzoek naar en ontwikkelde een handboek met werkvormen.
14-05-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2360 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het leren schrijven is een doorgaand leerproces dat ook van invloed is op de ontwikkeling van rekenen, lezen en spellen. De neurologische ontwikkeling en motorische geoefendheid speelt hierbij een grote rol. In dit artikel wordt de ontwikkeling van het schrijven besproken en worden met praktische handvatten gegeven. Hierbij is extra aandacht voor de te maken keuzes, zoals die tussen het blokschrift en/of het verbonden schrift.

Tekst: Janneke Jonker

12-04-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 226 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De meeste kinderen hebben zin om naar school te gaan, spelen buiten en werken zelfstanding in de klas. Maar dit geldt niet voor ieder kind. Sommige kinderen worden gehinderd door motorische problemen en mogelijk is er sprake van DCD (Developmental Coordination Disorder). Een revalidatiecentrum zoals De Trappenberg kan leerlingen, ib’ers en ouders helpen.
07-04-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 599 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het praktijkboek Krukken geen bezwaar, leerlingen met motorische beperkingen in het regulier bewegingsonderwijs.
07-04-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 289 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Bijna 20% van alle kinderen binnen het basisonderwijs heeft een bewegingsachterstand.Veel van deze kinderen hebben hierdoor last van stoornissen in hun gedrag, concentratie en schoolprestaties.
Judith Spronk schrijft in dit artikel hoe je een bewegingsachterstand herkent en wat je er aan kunt doen.
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 459 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Ouders vertellen over hun ervaringen met hun Cerebrale Parese-kind op school
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 280 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling