Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Column Sansevieria van mei 2017 over de zin en onzin van een ontwikkelingsperspecief met uitstroomniveau voor kleuters.
22-05-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 1578 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Orthopedagoog Johanneke Jongbloed ontwikkelde puur voor eigen gebruik de OPP-trap die later breed het land in rolde. Daarna werd haar gevraagd een OPP-trap voor kleuters te ontwikkelen. Voor kleuters? Na wikken en wegen luidde haar antwoord: nee, dat moet je niet willen. Maar een ontwikkelingsperspectief voor kleuters kan wel degelijk een meerwaarde hebben.

Interview: Lidy Peters
29-11-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1689 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het kader van passend onderwijs is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) in het basisonderwijs verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning ontvangen. Binnen het samenwerkingsverband is overeenstemming belangrijk hoe het OPP een werkbaar document kan zijn voor leraren, zodat het ook daadwerkelijk richting kan geven aan het optimaliseren van ontwikkelingskansen van leerlingen. De inspectie zal vanaf dit schooljaar de uitwerkingen van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen toetsen aan de wettelijke vereisten.

Tekst: Gea Spaans
13-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 699 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Elke dag staan leerkrachten voor de uitdaging goed om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Dit artikel belicht de complexiteit van differentiatie en geeft handvatten voor hoe leerkrachten kunnen differentiëren.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 453 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'Differentiëren is te leren!'
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 127 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Onlangs verscheen de brochure ‘Ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs’, een instrument voor leerkrachten die het verschil willen maken’.
Hierin schetst Gerard Melis een alternatieve benadering voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. In dit artikel worden de hoofdlijnen van deze benadering gepresenteerd.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 308 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Op de Violenschool in Hilversum wordt sinds drie jaar gewerkt met ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Door ervaringen in de praktijk en de deelname aan de pilot van het SLO (werken met functioneringsniveaus) is het OPP al regelmatig aangepast. Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs beschrijft de werkwijze en ervaringen met OPP’s binnen de Violenschool.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 286 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kan in SBO-scholen een belangrijke bijdrage leveren.
Een artikel van Ellen Pieterse
21-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 289 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Wat betreft het opbrengstgericht werken loopt het SBO voorop. Rogier Meijer schrijft hierover in Speziaal.
We mochten dit artikel ook in onze Beter Begeleiden Digitaal van februari 2012 plaatsen.
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 229 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Over de leerroutes van Passende Perspectieven, ontwikkeld door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO).
17-06-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 464 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling