Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig dat we je aanbieden. Het magazine is bedoeld voor heel het onderwijs in Nederland.

Aanleiding is de verbeterde Meldcode die leerkrachten helpt om sneller en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind. In dit magazine staan verhalen van kinderen met een enorme veerkracht, maar ook – helaas – hoe het mis kan gaan.

Met voorbeelden hoe je als leerkracht het verschil kunt maken en tips voor praten met leerlingen en ouders. Hoe gek het ook klinkt bij dit onderwerp, veel leesplezier!
17-04-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 6856 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving zijn op school vaak onzichtbaar en kwetsbaar. Wat zijn de signalen, wat zijn de gevolgen voor het kind en wat kan jij als onderwijsprofessional doen om deze kinderen te ondersteunen?

Tekst: Michèle Ferrière
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 442 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In april van dit jaar verscheen het boek De traumasensitieve school van Anton Horeweg. Hierin legt hij uit hoe schoolbrede ondersteuning een leerling met een trauma kan helpen om toch een succesvolle schoolcarrière op te bouwen. In dit artikel geeft Horeweg alvast een inkijkje in hoe je de traumacyclus doorbreekt.

Tekst: Anton Horeweg
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2200 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kees van Overveld is een warm pleitbezorger van het zogenoemde sociaal-emotioneel leren (SEL). In zijn onlangs verschenen boek SEL, sociaal-emotioneel leren als basis gaat hij onder andere dieper in op de SEL-competenties en waarom deze belangrijk zijn. ‘Ik gun ieder kind de vaardigheid om met vertrouwen en plezier om te gaan met zichzelf en anderen.’

Interview: Lidy Peters
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1508 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het septembernummer van Beter Begeleiden Magazine van dit jaar beschreef Eustache Sollman het fenomeen selectief mutisme, oftewel angst om in het openbaar te praten. Hij gaf tips hoe je als begeleider en leerkracht om kunt gaan met een kind met deze angststoornis. In dit artikel beschrijft hij zijn persoonlijke
ervaringen.

Tekst: Eustache Sollman
25-10-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 367 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In een kleuterklas kom je ze wel vaker tegen; kinderen die alles nog spannend vinden, nog niet mee durven doen met activiteiten, de kat uit de boom kijken en vooral nog niets tegen de leerkracht durven te zeggen. Verlegenheid? Of kan er meer aan de hand zijn? Als het niet durven praten langer duurt dan een aantal
maanden kan er ook sprake zijn van selectief mutisme.
Tekst: Eustache Sollman
20-09-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1232 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Getraumatiseerde leerlingen praten bijna nooit spontaan over hun angsten en trauma’s. Ze hebben meestal ook weinig inzicht in het verband tussen wat ze doen, wat ze voelen en wat hun is overkomen. Lichaamshouding, mimiek, gebaren, oogcontact, stemvolume en -intonatie geven veel weer van de gevoelens die bij deze leerlingen leven. Hun reactie op onverwachte gebeurtenissen of stressvolle momenten kunnen je klas ontregelen. Wat doen angst en beschadigende ervaringen met jouw leerlingen en jou?

Tekst: Willem de Jong
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1027 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De Presentatie van de door Dr. Annemieke Mol Lous gehouden lezing tijdens de Beurs Beter Begeleiden 2016 over Post Traumatische Stress Stoornis bij vluchteling kinderen.
13-04-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 4567 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Verlegenheid komt veel voor. Bij sommige kinderen gaat dit echter verder dan ‘gewone’ verlegenheid. Zo zijn er kinderen die compleet verstijven als er iets aan ze wordt gevraagd of die volharden in zwijgen. Met geen mogelijkheid zijn ze tot beweging of aan het praten te krijgen. Extra hulp is dan nodig, want hier is mogelijk sprake van een angststoornis die gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind en waarvoor behandeling en preventie van chronische problemen belangrijk is (Gregory A.M. et al., 2007).

Tekst: Hilde van Braam van Vloten, Maretha de Jonge & Jessica de Pagter
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 890 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Signaleren, accepteren en aanpakken

Volgens de Peiling Jeugd en Gezondheid (2005) heeft 4 tot 8 procent van de kinderen van 0 tot 12 jaar last van angst- en stemmingsproblemen. Dit percentage ligt hoger bij jongeren van 13 jaar en ouder. Faalangst komt veel voor bij kinderen en adolescenten. De risico´s op het gebied van de (leer)ontwikkeling voor deze kinderen zijn ongunstig als dit niet op tijd wordt aangepakt.

Tekst: Ingrid Nuijt
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 330 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling