Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Klaar met de basisschool, maar nog niet klaar voor de middelbare school

Even op adem komen, zo kun je dit tussenjaar zien voor jonge, begaafde leerlingen die zijn uitgeleerd op de basisschool, aangemeld voor het vwo, maar nog niet rijp voor de middelbare school. In navolging van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, startte het Hondsrug College in Emmen vorig schooljaar met een Intermezzoklas.

Tekst: Nettie Kramer
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 327 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Zowel de invoering van passend onderwijs als nieuwe regelgeving omtrent de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vragen opnieuw om extra aandacht voor deze overgang. In regio Eemland wordt al langere tijd gewerkt aan verbetering van de overgangsprocedure. Een praktijkvoorbeeld.

Tekst: Johan Prenger & José Wuyster
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 228 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs bij autisme

Niet elk kind met autisme heeft behoefte aan de ondersteuningsstructuur van een speciaal (basis)onderwijsomgeving.

Duizenden leerlingen met autisme volgen een onderwijsprogramma binnen het regulier basisonderwijs, met of zonder extra ondersteuning, en stromen door naar het regulier voortgezet onderwijs. Dit artikel zoomt in op de vraag hoe het basisonderwijs de leerling met autisme kan ondersteunen bij een succesvolle overstap naar de middelbare school.

Tekst: Inge Verstraete
04-06-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 197 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Bevordert SchoolWide Positive Behavior een soepele overgang voor leerlingen naar een volgende groep? Als je op scholen komt waar dit systeem succesvol is ingevoerd, is het antwoord direct ‘ja’. Het effect van dit systeem is namelijk dat er een positieve en eenduidige pedagogische aanpak ontstaat in het schoolteam. Verschillen tussen leerkrachten in het handelen worden daardoor kleiner en er ontstaat een veilig en voorspelbaar sociaal klimaat in de hele school.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 247 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Voor elk vak een nieuwe leraar en opeens écht veel huiswerk. De overgang naar het voortgezet onderwijs brengt grote veranderingen met zich mee. De eerste weken zijn het de zware tassen, vele gangen en nieuwe gezichten die voor spanning zorgen.

Maar juist later in het jaar lopen veel kinderen op tegen het zelfstandig plannen en leren.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 551 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Juist voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn doorgaande lijnen in de ondersteuning van kind en gezin van groot belang. Dat vraagt vooral om aandacht op overgangsmomenten, zoals van de ene school naar een andere, maar ook in de afstemming tussen onderwijs en externe partners.
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn nu in een matrix samengevat.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 341 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Over omgaan met kinderen met een beperking op de reguliere basisschool.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 100 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een onderzoek van Inspectie van het Onderwijs naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan. (augustus 2014)
13-10-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 3954 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een artikel van Ingrid Roelofs over lotingsstress vanuit het perspectief van een ouder
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 263 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Anja van Vliet en Susan Osterop schrijven over de doorstroom van peuters naar basisschool.
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 473 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling