Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Recensie van het in 2018 door Uitgeverij Pica uitgegeven boek 'Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs'
11-09-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 62 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Op 24 mei 2018 is het eindrapport van het onderzoek Wat werkt tegen pesten? gepresenteerd. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van veelbelovende anti-pestprogramma’s. Welke programma’s werken en welke niet? En, wat kunnen onderwijsprofessionals van de onderzoeksuitkomsten leren?

Tekst: Ronald Kielman
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2347 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Presentatie van de lezing 'Kiva, samen maken we er een fijne school van. De lezing werd op 22 maart tijdens de conferentie Beter Begeleiden gegeven.
20-06-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 9788 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het in 2016 door uitgeverij Pica uitgegeven boek 'Meidenvenijn in het basisonderwijs, preventie en aanpak' geschreven door Anke Visser
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1067 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kees van Overveld is een warm pleitbezorger van het zogenoemde sociaal-emotioneel leren (SEL). In zijn onlangs verschenen boek SEL, sociaal-emotioneel leren als basis gaat hij onder andere dieper in op de SEL-competenties en waarom deze belangrijk zijn. ‘Ik gun ieder kind de vaardigheid om met vertrouwen en plezier om te gaan met zichzelf en anderen.’

Interview: Lidy Peters
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1508 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het in 2015 verschenen boek 'Het inspiratieboek voor de gelukkige klas'
21-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 225 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het actieplan sociale veiligheid op school dat in september 2014 door de PO-raad en VO- raad is opgesteld.
21-09-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 1447 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Bamber Delver is oprichter van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, het opleidingsinstituut voor mediawijsheid ten behoeve van professionals. Hij houdt zich onder meer bezig met cyberpesten. Met Liesbeth Hop schreef hij het boek ‘De WIFI-generatie’. Lidy Peters sprak met hem over de digitale kloof tussen jeugd en volwassenen en de gevolgen voor het onderwijs.
13-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 627 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Scholen behoren voor iedere persoon een veilige plek te zijn. Pesten bedreigt
dit uitgangspunt. Deze bedreiging vraagt om een krachtig tegenantwoord. In dit
artikel wordt betoogd dat een anti-pestprogramma niet de eerste oplossing is
waar een school aan zou moeten denken. Gedragsdeskundige Kees van Overveld
bepleit een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de groep de hoogste
prioriteit krijgt.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1951 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Leerkrachten spelen een centrale rol in het aanpakken van pesten. Omdat pesten bijna altijd stiekem gebeurt, is het echter moeilijk voor leerkrachten om het pesten in hun klas ook daadwerkelijk te herkennen. Onlangs werd onderzocht in hoeverre leerkrachten leerlingen die zelf aangeven gepest te worden als slachtoffers herkennen.
27-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 204 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling