Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Samenwerken kan leiden tot voldoening en tot goede resultaten, maar verloopt lang niet altijd vlekkeloos en wordt dikwijls ervaren als tijdrovend en intensief. Het gebruik van (video)beelden kan dit samenwerken vergemakkelijken en beelden kunnen een brugfunctie vervullen tussen de verschillende contexten.
In dit artikel wordt betoogd dat de methodiek van beeldbegeleiding het samenwerken kan vergemakkelijken.

Tekst: Jacqueline van Swet
18-02-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 287 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
48 praktische signaleringskaarten voor leerkrachten om hoogbegaafdheid te observeren, te begrijpen en te beïnvloeden
18-02-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 113 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
‘Signs of Safety’ is een oplossingsgerichte benadering die professionals in de zorg leert wat de beste houding is naar ouders en kinderen als je je zorgen maakt om de veiligheid van het kind. Een benaderingswijze om samen met ouders en kinderen te werken aan verbetering.

Tekst: Kyra Kranen
13-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 303 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een Inventarisatie van observatie instrumenten in het PO uitgevoerd in opdracht van de PO raad.
06-01-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 985 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Naar aanleiding van analyses van resultaten van de huidige Cito-spellingtoets versus het traditionele dictee maakt Lidy Peters - leerkracht, intern begeleider en leesspecialist -, duidelijk wat professionals uit de onderwijspraktijk tegen de inhoud van de toets hebben.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 484 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Over een systeem voor de identificatie en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 116 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Wat is een hechtingsprobleem en hoe ga je om met een kind met dit probleem?
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 55 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Over kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en hoe de leerkracht met ze om kan gaan.
10-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 658 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Wat moet je doen als je het vermoeden hebt dat jouw collega een grens van een kind overschrijdt?
The Next Page heeft hier een online cursus voor ontwikkelt en schrijft hierover in dit artikel.
07-07-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 415 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Het kan zijn dat je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Je vangt bijvoorbeeld signalen op die je het gevoel geven dat er iets niet klopt. Hoe kun je op zo'n moment in gesprek gaan met een kind? Je wilt meer duidelijkheid krijgen, zonder het kind te verhoren of woorden in de mond te leggen. Er kan namelijk ook iets anders aan de hand zijn dan mishandeling. In dit artikel vind je 8 tips over hoe je via een gesprek met je leerling meer duidelijkheid kunt krijgen.
17-06-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 8937 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling