Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving zijn op school vaak onzichtbaar en kwetsbaar. Wat zijn de signalen, wat zijn de gevolgen voor het kind en wat kan jij als onderwijsprofessional doen om deze kinderen te ondersteunen?

Tekst: Michèle Ferrière
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 442 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Orthopedagoog Inge Zweers promoveerde onlangs aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de plaatsingskeuze en het functioneren van leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen in het regulier en speciaal onderwijs. Wat werkt beter: extra ondersteuning op de reguliere school of plaatsing op een speciale school?

Tekst Engelien Houben-Feddema in samenwerking met Inge Zweers
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 389 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In april van dit jaar verscheen het boek De traumasensitieve school van Anton Horeweg. Hierin legt hij uit hoe schoolbrede ondersteuning een leerling met een trauma kan helpen om toch een succesvolle schoolcarrière op te bouwen. In dit artikel geeft Horeweg alvast een inkijkje in hoe je de traumacyclus doorbreekt.

Tekst: Anton Horeweg
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2200 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
In het kader van het landelijke evaluatieprogramma Passend Onderwijs zijn leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gevraagd naar hun ervaringen met, en de impact van de ondersteuning die zij ontvangen op school. In dit artikel lees je de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat uitgevoerd is in het voortgezet onderwijs.

Tekst: Sanne Kuijper en Anke de Boer
16-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1468 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek 'SEL, sociaal emotioneel leren als basis' geschreven door Kees van Overveld.
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 346 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Kees van Overveld is een warm pleitbezorger van het zogenoemde sociaal-emotioneel leren (SEL). In zijn onlangs verschenen boek SEL, sociaal-emotioneel leren als basis gaat hij onder andere dieper in op de SEL-competenties en waarom deze belangrijk zijn. ‘Ik gun ieder kind de vaardigheid om met vertrouwen en plezier om te gaan met zichzelf en anderen.’

Interview: Lidy Peters
01-05-2017 | pdf-bestandpdf-bestand, 1508 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Directe instructie: DIM, IGDI, ADI, we kennen ze allemaal. En nu is er weer een ander model, expliciete directe instructie (EDI) waar veel belangstelling voor is. Wat is het geheim? Dit artikel gaat in op de belangrijkste kenmerken van het achterliggend model en biedt tips voor de begeleider.

Tekst: Ina Cijvat en Tony van Dalen
29-11-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1378 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Mag je een kleuter nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietige puber een troostende arm bieden? De troostende arm, de verjaardagskus, het schouderklopje, de high-five…

Tekst: Simone Mark
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 861 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Toestroom vluchtelingen in Cobo-groep

Jose Leusink is sinds 2011 intern begeleider van de Cobo-afdeling gehuisvest in basisschool De Dubbeldekker en in De Minckelersschool in Hilversum. Begin schooljaar 2015-2016 werd zij met haar directeur en het Cobo-team geconfronteerd met een enorme toeloop van kinderen van zogenoemde statushouders, waardoor in razend tempo drie nieuwe groepen moesten worden opgestart. Lidy Peters interviewde haar over wat dit betekent voor de rol van de ib'er.

Interview: Lidy Peters
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1457 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Verlegenheid komt veel voor. Bij sommige kinderen gaat dit echter verder dan ‘gewone’ verlegenheid. Zo zijn er kinderen die compleet verstijven als er iets aan ze wordt gevraagd of die volharden in zwijgen. Met geen mogelijkheid zijn ze tot beweging of aan het praten te krijgen. Extra hulp is dan nodig, want hier is mogelijk sprake van een angststoornis die gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind en waarvoor behandeling en preventie van chronische problemen belangrijk is (Gregory A.M. et al., 2007).

Tekst: Hilde van Braam van Vloten, Maretha de Jonge & Jessica de Pagter
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 890 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling