Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
Beschrijving van de must reads: Ontwikkelingsstoornis bij leerlingen, Leerlingen met een specifieke hulpvraag en De klas in beeld.
27-02-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 72 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De taal van het beeld

Net als taal kent beeld zijn eigen grammatica; regels waaraan een goed beeld moet voldoen. Je gaat ze pas zien als je het doorhebt, om met Cruijff te spreken. Gert de Graaff heeft 67 van zulke regels ontdekt, waarvan hij er een aantal voor de beeldbegeleiders toelicht.

Tekst: Nettie Kramer

Lees verder
19-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 129 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Beeldbegeleiding is een effectieve vorm van coaching van leraren en leerlingen. Door je bewust te worden wie je bent als leraar en wat voor effect je gedrag heeft op leerlingen, kun je je verder ontwikkelen. De aanpak van ‘krachtgericht coachen’ biedt begeleiders stevige handvatten om hun coaching te verdiepen. Dit artikel toont in grote lijnen hoe deze aanpak vertaald kan worden naar de praktijk van de beeldbegeleiding.

Tekst: Marijke Bouwhuis en Astrid Pragt
18-09-2018 | pdf-bestandpdf-bestand, 2117 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 

Video- of beeldcoaches zijn enthousiast over hun werkwijze, maar bereiken ze echt meer en zijn ze altijd nodig in de coachende rol? Kunnen ze echt meer dan intern begeleiders die zonder video begeleiden? Of is alleen de video zelf van doorslaggevende betekenis? Vanuit Saxion heeft het lectoraat Gedrag- en Leerproblemen hier een verkennend onderzoek naar gedaan.

Tekst: Tjarda de Wit en Cathy van Tuijl
29-11-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 1353 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Beeldcoaching is de opvolger van de al twintig jaar succesvolle School Video Interactie Begeleiding (SVIB). De gesloten aanpak van het werken met microanalyse en het exclusieve medium video, wordt vervangen door een open en meer creatieve aanpak. Ook zien we een andere attitude van coaches die werken met beeld. In dit artikel wordt ingegaan op de kernpunten van Beeldcoaching.
06-09-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 542 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Donderdag 19 mei organiseerde de landelijke beroepsgroep voor beeldbegeleiders (LBbb) een bijscholingsavond over synchroon coachen.
Nettie Kramer brengt verslag uit.

Tekst: Nettie Kramer
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 415 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Nieuwe training voor beeldbegeleiders

Multi Method Coaching (MMC) is een nieuwe combinatie van evidence based methodieken, die wordt ingezet voor het verbeteren van de relatie van een onderwijsgevende met één of meer leerlingen met gedragsproblemen in de klas. MMC wordt in een samenwerking tussen InHolland (Joyce Scheltens en Wim Clements) en Fontys OSO (Marijke Reith) aangeboden als training aan beeldbegeleiders. Marjo van Hulten beschrijft hoe MMC werkt en vroeg om toelichting aan de drie opleiders.

Tekst: Marjo van Hulten
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 248 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Een beeld heeft meer macht dan duizend woorden, maar een beeld zegt ook niet alles. In dit artikel geeft Nettie Kramer een gevarieerd beeld van het werken als zelfstandig beeldbegeleider in het onderwijs.
23-02-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 248 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Beelden als brug tussen stage en opleiding

Bij de HAN-pabo Nijmegen maken studenten regelmatig korte opnames van zichzelf in de stage. Ze krijgen modellen aangereikt om de opnames te bekijken en te analyseren en geven elkaar feedback. De opnames fungeren zo als brug tussen praktijk en theorie: wat in de stage gebeurt, wordt zichtbaar op de pabo.

Tekst: Marijke Bouwhuis
20-10-2015 | pdf-bestandpdf-bestand, 1056 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Uit de praktijk is gebleken dat inzet van camerabeelden de ideeën over ontwikkeling en onderwijsbehoeften van jonge kinderen aanzienlijk scherper en concreter maakt. Beelden geven een betrouwbare weergave van de werkelijke spel- en leerbehoeften van het kind. Wat vraagt het werken met beeldmateriaal van de leerkracht en de intern begeleider?
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1771 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling