Materialenbank

Welkom op onze vernieuwde materialenbank. In deze nieuwe versie hebben we een verbeterde zoekfunctie.
De materialenbank is echter nog in opzet en wordt regelmatig aangevuld.

Mocht je documententen missen vanuit onze oude materialenbank of zou je over een bepaald onderwerp materiaal willen terug vinden, laat het ons dan weten.
Materiaal vanuit de ‘oude materialenbank’ kunnen we dan met voorrang plaatsen.

Als je zelf materiaal beschikbaar hebt dat we hier mogen plaatsen, dan horen we dat uiteraard ook graag.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat de bron bekend moet zijn en toestemming moet verlenen voor plaatsing.

kantoor@lbbo.nl met in de onderwerpregel Materialenbank.

Zoek
 

Documenten gekoppeld

 
De literatuurlijst bij het artikel 'Eindtoets basisschool: terug naar het doel' van Machiel Karels van maart 2019.
15-04-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 464 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
De eindtoets in groep 8 zorgt voor veel discussie. Logisch, want alle ouders, leerlingen en leraren hebben er op enig moment mee te maken. Machiel Karels, directeur van kennisplatform Wij-leren.nl, vindt discussie terecht, want volgens hem zijn er nogal wat problemen met de eindtoets. Aan de hand van een analyse signaleert hij tien problemen en geeft hij een oplossingsrichting aan.

Tekst: Machiel Karels
18-03-2019 | pdf-bestandpdf-bestand, 486 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Presentatie van de workshop van Lidy Peters over kleutertoetsen.
De workshop is gehouden is tijdens de conferentie 'De begeleider als regisseur en bruggenbouwer'.
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 792 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Naar aanleiding van de workshop van Lidy Peters over kleutertoetsen,door haar beschikbaar gesteld document.
De workshop is gehouden is tijdens de conferentie 'De begeleider als regisseur en bruggenbouwer'.
28-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 118 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hier kun je de presentatie van de workshop van Arnold Jonk (onderwijsinspectie) die gehouden is tijdens de conferentie 'De begeleider als regisseur en bruggenbouwer' terugvinden.
21-06-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 441 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Recensie van het boek 'Haal meer uit je toetsgegevens' uit 2015
02-03-2016 | pdf-bestandpdf-bestand, 542 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Op de werkvloer in de onderbouw van het primair onderwijs bestaat verwarring over wat er nou wel of niet verplicht is aan kleutertoetsen. Wat heeft de Kamer eigenlijk precies tegengehouden in 2014, een toets die nog niet bestond? Dit artikel begint met de feitelijke stand van zaken, daarna wordt een stuk geschiedenis beschreven vanuit de praktijk en tenslotte: het eigenaarschap van toetsen ligt bij de leerkracht.
09-12-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 1770 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Naar aanleiding van analyses van resultaten van de huidige Cito-spellingtoets versus het traditionele dictee maakt Lidy Peters - leerkracht, intern begeleider en leesspecialist -, duidelijk wat professionals uit de onderwijspraktijk tegen de inhoud van de toets hebben.
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 484 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe wordt er in de Citotoets, de Entreetoets en de LVS-toetsen eigenlijk omgegaan met dyslexie?
25-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 519 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling
 
Hoe ontwikkelt Cito de LVS-toetsen?
24-11-2014 | pdf-bestandpdf-bestand, 133 Kb | Downloaden | Plaats uw beoordeling