‘Aparte opleiding voor onderwijs aan kleuters’

Leraren in opleiding moeten beter voorbereid worden op de groepen aan wie ze gaan lesgeven. Daarom moet er binnen de opleidingen meer aandacht komen voor het lesgeven aan kleutergroepen en aan specifieke groepen twaalf-plussers (in het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo basis/kader en mbo 1 en 2). Dit zou, onder een aantal voorwaarden, kunnen leiden tot de introductie van twee nieuwe bevoegdheden. Om te voorkomen dat zo’n specialistische bevoegdheid ertoe leidt dat leraren minder breed inzetbaar zijn, zouden zij in maximaal één jaar tijd een extra bevoegdheid als groepsleerkracht moeten kunnen halen.

Dat is een van de aanbevelingen uit het onderzoek Bevoegdheden en het opleiden van leraren: Uitgangspunten en oplossingsrichting voor po, so, vo en mbo van de AOb, CNV Onderwijs, FvOv, SPV, het Lerarencollectief en BVMBO. Het onderzoek vond dit voorjaar plaats onder leraren, schoolleiders, lerarenopleiders en mensen in de ondersteuning. In totaal deden 10.672 respondenten uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo mee aan het onderzoek.

Lees meer en download het onderzoeksrapport op de website van de FvOv (de Federatie van Onderwijsvakorganisaties). De LBBO is aangesloten bij deze federatie.