Artikel: over het belang van traumasensitief werken na de periode van thuisonderwijs.

Door de coronacrisis hebben sommige leerlingen een moeilijke tijd achter de rug (en misschien soms ook nog voor de boeg). Het belang van traumasensitief onderwijs is daardoor nog groter dan normaal. Lees hier meer over in dit artikel..