Beleidsregel inclusieve leeromgeving

In de Staatscourant is een nieuwe regeling gepubliceerd waarmee scholen laagdrempelig een start kunnen maken met inclusief onderwijs. Met de beleidsregel inclusieve leeromgeving kunnen scholen voor regulier en speciaal onderwijs intensiever samenwerken, en zo een start maken met inclusief onderwijs. Onder de nieuwe regeling kunnen alle (of een deel van de) leerlingen van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs naar een reguliere school. De leerlingen krijgen extra ondersteuning uit het gespecialiseerd onderwijs. Zo kan bijvoorbeeld op een reguliere school vanuit het speciaal onderwijs een ondersteuningsklas ingericht worden. Het praktijkonderwijs en het speciaal basisonderwijs kunnen ook meedoen. Het praktijkonderwijs kan samenwerken met het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs kan samenwerken met het regulier onderwijs en met het speciaal onderwijs.

Meer over deze regeling lees je in de Staatscourant.