Cao-hbo 2022-2023 definitief

De cao-hbo 2022-2023 is definitief. De leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben het principeakkoord goedgekeurd. De in het principeakkoord gemaakte afspraken zullen in de tekst van de nieuwe cao-hbo verwerkt worden.

96 procent van de leden van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (de FvOv, waarbij de LBBO is aangesloten) hebben voor het principeakkoord gestemd. De financiële paragraaf met een structurele salarisverhoging van 4 procent (per 1 juni 2022) is de belangrijkste afspraak, naast de eenmalige uitkering van 600 euro bruto naar rato van de betrekkingsomvang.

Lees meer op de website van de FvOv.