College voor de Rechten van de Mens: ‘Ondersteun begaafde kinderen’

Het College voor de Rechten van de Mens doet een belangrijke aanbeveling aan demissionair minister Slob: tref maatregelen ter ondersteuning van hoogbegaafde kinderen, want zij hebben recht op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeftes en leerpotentieel. Deze aanbeveling doet het college naar aanleiding van een zaak die eind vorig jaar begon te spelen. De ouders van een minderjarig, hoogbegaafd meisje klopten aan bij het college, omdat zij vonden dat de basisschool van hun dochter onvoldoende rekening hield met het feit dat ze hoogbegaafd is (met thuiszitten als gevolg). Handelde de school in strijd met de Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte? Nee, zegt het College voor de Rechten van de Mens, want hoogbegaafdheid is geen handicap. Maar met de aanbeveling aan Slob wil het college wel een belangrijk signaal afgeven.

Lees meer op de website van het College voor de Rechten van de Mens.