Doorontwikkeling en oproep Scan Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs is in samenwerking met Oberon onderzoek|advies en diverse experts uit het werkveld bezig met de doorontwikkeling van de huidige Scan Passend Onderwijs. Dit naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs en de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs.’

Wat is de Scan Passend Onderwijs?
De Scan Passend Onderwijs is een zelfevaluatie-instrument en kan worden ingevuld door iedereen die professioneel betrokken is bij het primair- of voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt een optie voor ouders toegevoegd aan de scan.

Door de scan in te vullen, krijg je inzicht in het passend onderwijs op jouw school: Wat gaat al goed? Welke aandachtspunten zijn er en waar liggen de risico’s? Met behulp van deze input kan het gesprek met elkaar gevoerd worden over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen de school rond passend onderwijs. Naar verwachting is de vernieuwde scan voor de zomervakantie gereed.

Oproep voor testfase en feedback
Op dit moment zijn we nog op zoek naar een aantal PO- en VO scholen die in de periode eind mei tot eind juni 2021 mee willen draaien in een korte testfase en feedback willen geven op de nieuwe scan. Je krijgt dan de beschikking over de demoversie van de scan en de conceptversie van de handreiking.

Meer informatie, interesse en/of deelnemen?
Voor meer informatie mail naar Evelien van den Broek (e.vandenbroek@poraad.nl).