Eerste Kamer ingestemd met invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister

De nieuwe wet borgt de professionele keten, die uit drie onderdelen bestaat (uitgebreidere uitleg volgt verderop in de nieuwsbrief):

  • De beroepsgroep bepaalt aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep).
  • De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.
  • Leraren laten aan elkaar en aan de samenleving zien dat ze bevoegd zijn en hun bekwaamheid onderhouden. Dit doen zij via het verplichte beroepsregister en de vierjaarlijkse herregistratie.

Lees hier de formele verslaglegging van het debat op 14 februari