Eindrapport Evaluatie passend onderwijs: geen verrassende resultaten

De financiën zijn beheersbaar, maar dat komt alleen omdat er een plafond aan de bekostiging is gesteld.
Ondanks conclusies die betwijfeld kunnen worden (de praktijk van leraren is niet veranderd en de organisatie ‘is in orde’), is het effect op leerlingen en studenten niet vast te stellen.

Het werk van begeleiders is enorm toegenomen en leraren lopen tegen hun grenzen aan.

Samengevat: ondanks enorme inzet van begeleiders met taakverzwaring heeft het stelsel niet geleid tot een positief effect op leraren of leerlingen.

De LBBO is benieuwd of en hoe de conclusies van dit onderzoeks-eindrapport in de definitieve evaluatie herkenbaar zijn en zal het nauwgezet volgen.

Het eindrapport en de samenvatting lees je hier.