Financiële ondersteuning voor ontwikkelen veerkracht bij leerlingen

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren veerkracht ontwikkelen: dat ze weten dat tegenslag bij het leven hoort én dat ze vaardigheden bezitten om hiermee om te gaan. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze lekkerder in hun vel zitten, maar ook dat ze op school beter presteren.

Augeo Foundation geeft (in het project Levenskunde) financiële ondersteuning aan scholen die het thema veerkracht in hun curriculum willen opnemen. Het gaat dan om scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs met leerlingen uit kwetsbare wijken; juist zij kunnen veerkracht goed gebruiken. Ook is een voorwaarde dat scholen veerkracht nadrukkelijk als onderdeel van sociaal-emotioneel leren aanbieden. De lessen en interventies waar financiering voor kan worden aangevraagd moeten worden gegeven aan de hele klas.

Meer weten of een aanvraag doen? Op de website van Augeo Foundation vind je meer informatie.