Focus op aanwezigheid: versterk het positief pedagogisch klimaat

Een positief pedagogisch klimaat draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en daarmee aan hun verbondenheid met school. Het is dan ook een van de bouwstenen op de website aanwezigopschool.nl, waar een preventieve verzuimaanpak wordt gepresenteerd. Met deze aanpak focus je – samen met alle betrokkenen – op de aanwezigheid van leerlingen op school.

De bouwsteen wordt ingeleid met een toegankelijk en herkenbaar filmpje uit de praktijk. Verder vind je er onder meer gespreksvragen voor alle betrokkenen en doorverwijzingen naar concrete handreikingen en achtergrondinformatie.

Bekijk het filmpje en lees alle informatie over de bouwsteen ‘Het versterken van een positief pedagogisch klimaat’.

De LBBO was betrokken bij de ontwikkeling van deze website.