Geld beschikbaar voor lokale samenwerking kansengelijkheid

Minister Wiersma (van Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft aan de start van dit nieuwe schooljaar het programma ‘School & Omgeving’ gelanceerd. In dit programma werken scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sportclubs en andere partijen op lokaal niveau samen om leerlingen extra activiteiten en ondersteuning aan te bieden. Het doel: meer gelijke kansen.

Het programma ‘School & Omgeving’ gaat uitgevoerd worden in de 130 gebieden waar dat het hardst nodig is. 45 regio’s hiervan hebben al een vergelijkbare lokale aanpak; met hen wordt gekeken naar wat het beste werkt, zodat een methode ontwikkeld kan worden waarmee veel meer leerlingen kunnen worden geholpen.

Om dit te realiseren stelt Wiersma 34 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet trekt voor kansengelijkheid de komende jaren in totaal 1 miljard euro uit.

Lees meer over het programma ‘School & Omgeving’.

Ook geld beschikbaar voor terugdringen thuiszitten
Vlak voor de zomer kwam Wiersma ook al met een extra aanpak om het aantal thuiszitters te verminderen. Hij trekt 15 miljoen euro uit voor de zogeheten ouder- en jeugdsteunpunten, waar ouders en jongeren geholpen worden bij het vinden van een passende plek op school. Met twee wetsvoorstellen wil Wiersma er bovendien voor zorgen dat scholen voortaan sneller kunnen ingrijpen in belang van kinderen.

Lees meer over de extra aanpak thuiszitters.