Handreiking en ondersteuning ‘Samen naar School’-initiatieven

Kinderen met complexe en specifieke ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs; kan dat? Jazeker, laten de ‘Samen naar School’-initiatieven, die al op veel plekken in Nederland gestalte krijgen, zien. Om scholen te ondersteunen bij inclusiever onderwijs is er een speciale Handreiking Samen naar School-initiatieven ontwikkeld. Deze geeft informatie en concrete tips bij het inrichten van gespecialiseerd onderwijs binnen reguliere scholen.

Daarnaast kunnen scholen die werk willen maken van inclusief onderwijs, tot en met december 2022 gebruikmaken van een speciaal ondersteuningsteam van het Steunpunt Passend Onderwijs. Dit team geeft begeleiding en advies en inventariseert vragen en behoeften, ook met als doel een advies voor verdere ondersteuning bij inclusief onderwijs op te stellen.

Lees meer en download de handreiking op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.