Inspectietoezicht op onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs aan Oekraïense leerlingen op orde is, komt het ministerie van OCW met regelgeving die (vermoedelijk) op 1 augustus in werking treedt. Dit betekent voor het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs het volgende:

  • De inspectie bekijkt of het voor Oekraïense leerlingen veilig is op school en of de school een inrichtingsplan heeft gemaakt.
  • Twee of drie maanden na de start van een grotere tijdelijke voorziening vindt een gesprek tussen de inspectie, het bestuur en de locatieleiding plaats. Gespreksonderwerpen: de kwaliteit en organisatie, het onderwijsaanbod, de veiligheid, bevoegdheden, onderwijstijd en intake. Op basis hiervan wordt bepaald hoe het vervolgtoezicht eruitziet.
  • Bij nieuwe scholen is er altijd sprake van vervolgtoezicht.

De inspectie gaat ervan uit dat de focus van het onderwijs ligt op doorstroom naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. Dat kan met of zonder tussenstap van een Internationale Schakelklas of nieuwkomersvoorziening.

Lees meer op de website van de onderwijsinspectie.

Voor scholen die het onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne gaan invullen is er de Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne.