‘Kwetsbare kinderen krijgen niet de bescherming die ze nodig hebben’

Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, krijgen niet tijdig de bescherming die ze nodig hebben. De overheid faalt in haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen. Dat is de harde conclusie die de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd, en Justitie en Veiligheid trekken na onderzoek. Ze pleiten voor een crisisaanpak voor de jeugdbeschermingsketen, die direct van start gaat. ‘De rijksoverheid moet zorgen voor duidelijkheid, oplossingen en geld om problemen op te lossen.’

Lees meer op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.