LBBO in gesprek over Passend Onderwijs met minister Slob

De LBBO is actief betrokken bij de evaluatie Passend Onderwijs die door OCW wordt uitgevoerd.
Wij benadrukken daarbij dat het verstevigen van de positie van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator bij kan dragen aan de verbetering van Passend Onderwijs. De ib’er is in dit proces de spin in het web: zij heeft de regie in de uitvoering, ook t.a.v. van het beleid voor kwaliteitsverbetering en dat doet ze door gericht in te zetten op professionalisering van leraren. Het leren binnen de school gaande te houden!

Namens de LBBO heeft Francis van Haandel de beroepsstandaard voor de intern begeleider aan minister Slob overhandigd, waarin dit ook beschreven staat!

De LBBO is van mening dat de samenwerkingsverbanden te ver op afstand staan van de scholen. De ondersteuning moet veel meer de scholen in, zonder administratieve rompslomp. De intern begeleider is hiertoe de sleutel! Dit is wat de LBBO uitdraagt!