LBBO, opleidingen en andere beroepsverenigingen ondertekenen statement ‘Op weg naar inclusief onderwijs’

Maandagavond 14 november ondertekende de LBBO – samen met de drie masteropleidingen Educational Needs en andere beroepsverenigingen – het statement ‘Op weg naar inclusief onderwijs’. Daarmee geeft de LBBO aan met scholen te willen werken aan de ontwikkeling van een inclusieve visie, grondhouding en taal van onderwijsprofessionals en teams. Ook wil de LBBO professionals helpen om onderwijs te organiseren dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van álle kinderen en jongeren.

Naast de LBBO ondertekenden de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers), de IbvA (Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten), BiOND (vereniging voor Begeleiders in Onderwijs) en de masteropleidingen Educational Needs van Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool en Hogeschool Windesheim het statement.

Dialoog over invulling
Marianne Bookelmann (LBBO) licht het belang van de ondertekening toe: ‘We willen met dit statement een signaal afgeven naar het hele onderwijsveld. Het is de hoogste tijd om niet langer te discussiëren óf inclusief onderwijs wenselijk is, maar om de dialoog te voeren over de invulling. De vraag of een leerling welkom is op een bepaalde school is dan niet langer relevant. Uitgangspunt is dat alle leerlingen vanzelfsprekend naar een bepaalde school kunnen gaan en daarbij de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wij zien dit statement als een stap op weg naar een brede, diverse samenleving waarin leerlingen écht samen naar school gaan. Waar iedereen erbij hoort en ertoe doet, ongeacht etnische en culturele achtergrond, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur, gender en mogelijkheden.’

Concreet aan de slag
De inhoud van het statement sluit aan bij de missie en visie van de LBBO. Marianne: ‘We willen passend onderwijs inclusief maken, want inclusief onderwijs is cruciaal.’ De LBBO gaat er concreet mee aan de slag. ‘Door het erover te hebben, door praktische handvatten te bieden, door inspiratiesessies te organiseren en er onder andere in onze opleidingen en andere Academie-bijeenkomsten aandacht aan te besteden’, aldus Marianne. ‘En,’ besluit ze: ‘We zijn blij dat we met onze samenwerkingspartners hierin zo samen oplopen.’

Lees het Statement ‘Op weg naar inclusief onderwijs’.

Lees meer in het persbericht over de ondertekening van het statement.