LBBO strijdt voor aanpassing cao po

Op dit moment zet de LBBO echter alles in het werk voor het schrappen van de volgende zinnen in bijlage 2 ‘Functiereeks Leraren primair onderwijs’:
‘Op van lesgeven vrijgestelde specialisten is deze reeks niet van toepassing. Die vallen onder het onderwijsondersteunend personeel.’
 
De betreffende zinnen kunnen grote consequenties hebben voor begeleiders die als leerkracht zijn aangesteld en volledig zijn vrijgesteld voor hun begeleidende taak.
 
De cao mag geen negatieve invloed hebben op de positie van begeleiders!