Ledenraadpleging CAO PO 2016-2017

In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere: loon en looptijd, ontslag en sociale zekerheid, vervanging en over wanneer er recht ontstaat op een vast contract. We hebben onze leden via de mail gevraagd om hun mening hierover te geven.

Mocht je als lid de mail niet ontvangen hebben, neem dan contact op met kantoor@lbbo.nl